Vis studentum.dk som: Mobile

By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Dansk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 1. april
Sted: København, Aalborg

Om uddannelsen

By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Du skal læse By-, Energi- og Miljøplanlægning i Aalborg eller København, hvis du fx:

BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, CIVILINGENIØR

 • har ambitioner om, at Danmark skal forsynes af 100 % vedvarende energi
 • vil arbejde med udfordringerne for fremtidens transport
 • vil gøre danske og internationale virksomheder ansvarlige over for miljøet
 • vil arbejde med udfordringerne for fremtidens byer, for eksempel ghettoer eller klimaforandringer


Undervisningen foregår på engelsk

By-, energi- og miljøplanlægning er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelse. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Der er rift om By-, Energi- og Miljøplanlæggere

Der er mange spændende jobmuligheder for en By- Energi og Miljøplanlægger. Dertil får du en professionel profil, rettet mod både det danske og det internationale arbejdsmarked.

Det er kendetegnende for By-, Energi- og Miljøplanlæggere, at de:

 • kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskab, og har viden inden for mange områder såsom jura, politik, økonomi, sociologi, arkitektur, matematik og filosofi
 • kan skabe helhedsorienterede løsninger og arbejder tværfagligt
 • interesserer sig for den politiske dagsorden og samfundet


Bonusoplysninger om uddannelsen

 • Lige mange piger og drenge på studiet
 • Små årgange med et godt sammenhold mellem de enkelte årgange, skabt igennem bl.a. fester og sociale arrangementer. Studiet har også sin egen studenterorganisation

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav· By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelser i By-, Energi- og Miljøplanlægning, civilingeniør

 • By-, Energi- og Miljøplanlægning
 • Biologi
 • Geografi
 • Landinspektør

Se også .

Dine optagelsesmuligheder afhænger af, hvilken specialisering af uddannelsen du ønsker. Se nærmere i .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Mulighed for praktik i Danmark eller i udlandet

Du har mulighed for at tage et praktikophold - enten i Danmark eller i udlandet. Du kan dermed bruge et semester på at tilegne dig praktisk erfaring fra erhvervslivet og gennemføre et projekt i denne forbindelse.

Eksamen og diplom

Civilingeniør i By,- Energi og Miljøplanlægning

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk