Vis studentum.dk som: Mobile

Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Hvis du drømmer om at være med til at designe større bygninger og anlægskonstruktioner i ind- eller udland, så er civilingeniøruddannelsen i Bygge- og Anlægskonstruktion noget for dig.

På uddannelsen lærer du igennem eksperimentelt arbejde og computersimulering at løse komplicerede tekniske og designmæssige problemer. Det kan eksempelvis være beregninger, der skal vise, hvilken belastning en given bro kan klare, og hvordan den mest hensigtsmæssigt skal konstrueres i relation til omgivelser og behov.
 

Om uddannelsen

Naturkræfternes påvirkning af bygningerne udgør de største udfordringer, når bærende konstruktioner og fundamenter skal dimensioneres. Du lærer, hvordan naturkræfter som fx jordskælv eller vind påvirker bygninger og tårne, og hvordan man benytter computersimuleringer eller laver modeller til at løse problemerne.

Det betyder, at du vil arbejde med både teoretiske og eksperimentelle modeller i projektarbejdet for at kunne sammenligne resultaterne og finde de forskellige metoders anvendelighed.

Internationalt miljø hvor undervisningen foregår på engelsk

Kandidatuddannelsen i Bygge- og anlægskonstruktion udbydes for udenlandske studerende, og undervisningen foregår derfor på engelsk, hvis der er udenlandske studerende på semestret. Det er der som regel, da Bygge- og anlægskonstruktion er den uddannelse på Byggeri og Anlæg, der har det største optag af internationale studerende. Du kommer derfor til at færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet.

Problembaseret læring

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

Teamwork

De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet.

Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Mød en færdiguddannet kandidat

Jacob Hausgaard Lyng - Færdiguddannet kandidat 

Da jeg startede på studiet i Byggeri & Anlæg var det på grund af en fascination af store byggerier og infrastrukturanlæg. Kompleksiteten pirrede mig, og jeg var nysgerrig efter at få nøglen til at forstå, hvordan de skabes. Samtidigt var jeg i gymnasiet ret glad for matematik og fysik, særligt når fagene blev koblet sammen, så matematikken blev brugt til at modellere et virkeligt, fysisk problem. Det viste sig heldigvis, at netop denne kobling mellem matematik og fysik er selve grundlaget for bygge- og anlægsingeniøren.

Gruppearbejdet på universitetet, synes jeg, har været meget udviklende. Når man skal arbejde et halvt år på det samme projekt i en gruppe på seks personer, kan man slet ikke undgå at lære. Man bliver meget trænet i at uddelegere ansvar og skelne mellem vigtige og irrelevante diskussioner. Samtidigt lærer man at dele gruppens opnåede viden, der bliver meget mere omfangsrig, end hvis man arbejdede hver for sig. Derudover får man fra første studiedag serveret et socialt netværk – værd at tage med, når man lige er flyttet til en ny by.

Jeg har i de seneste to sommerferier arbejdet i to store ingeniørvirksomheder. Her har jeg opdaget, at det, jeg lærer på studiet, heldigvis er de ting, som jeg fik brug for i virkeligheden. Det var utroligt tilfredsstillende at opdage, at jeg var i stand til at klare et job som ingeniør – og det var utroligt spændende at arbejde med projekter, som jeg vidste ville blive til virkelighed.

I mit afgangsprojekt arbejder jeg med en sænketunnel i Grækenland, der kan blive påvirket af kraftige jordskælv. Projektet går ud på at analysere de metoder, der normalt anvendes til jordskælvsanalyser. Jordskælvspåvirkningen er et utroligt komplekst fænomen, men i virkeligheden har man brug for nogle tilnærmede modeller, der undersøger påvirkningen af konstruktionen godt nok. Det betyder, at man laver en hel masse tilnærmelser, bl.a. om hvordan jorden opfører sig, og hvordan jorden påvirker tunnelen. Det er de tilnærmelser, som jeg ser nærmere på for at finde ud af, om de er sikre i alle tilfælde.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan man som ingeniør mange gange bevæger sig på kanten af sine modellers begrænsninger. På den ene side skal man være helt sikker i sin sag, så det man laver er sikkert. På den anden side er der jo ikke nogen, der vil betale for, at man bruger flere måneder på at dimensionere tagspærene på et kolonihavehus! Det kræver, at man som ingeniør kan skelne mellem væsentlige og uvæsentlige parametre og har en god fysisk forståelse. Det tiltaler mig meget.

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør

  • Bygge- og anlægskonstruktion, AAU

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også og .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk