Vis studentum.dk som: Mobile

Arkitektur, Civilingeniør (Aalborg, engelsksproget) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Dansk, Engelsk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: BSc. 5. juli / MSc: 1. april
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Arkitektur, Civilingeniør (Aalborg, engelsksproget)

Kandidatuddannelsen i Arkitektur ved Aalborg Universitet har sit omdrejningspunkt i en række aktuelle og fremtidige udfordringer inden for arkitektur. Funderet i temaer, metoder, teorier og discipliner vedrørende arkitektur og ingeniørkunst sikrer kandidatuddannelsen i Arkitektur en tværfaglig kompetenceprofil.

Vælger du Arkitektur som din kandidatuddannelse, vil du komme til at arbejde med bl.a arkitektonisk konceptudvikling, projektmodning, projektering af bygninger m.m. med fokus på den moderne teknologis muligheder for at skabe ny arkitektur.

At studere i Aalborg medfører som regel også at bo i Aalborg. På uddannelseshjemmesiden for arkitektur på AAU kan du finde. 


Læs videre i denne studieguide om  på Aalborg Universitet.

Undervisningen foregår på engelsk

Uddannelsen er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen på engelsk.

Hjemmeside for Arkitektur, AAU

For yderligere oplysninger om uddannelsen, kan du besøge

 


 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Arkitektur, Civilingeniør (Aalborg, engelsksproget)

Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Arkitektur ved Arkitektur og design, Civilingeniør:

  • Bacheloruddannelse i Arkitektur og Design


Se også  og AAU’s . 

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Praktik og udlandsophold

BSc:

For at sikre dig en uddannelse, der matcher netop dine ønsker, har Arkitektur & Design indgået udvekslingsaftaler med arkitektskoler og institutioner i hele verden. Et udenlandsophold udvider din horisont og forbereder dig til en karriere i en globaliseret verden – hvor produkter fx udvikles i Danmark, produceres i Kina og afsættes i Brasilien.

Arkitektur & Design er globalt orienteret. Vi tager ud i verden, hvor udviklingen foregår i stedet for at vente på at udviklingen kommer til os. For dig betyder det, at du i løbet af dit studium får mange muligheder for at komme med ud og opleve arkitektur og design, netop dér hvor det sker - mens det sker.

MSc:

Udlandsophold
Hvis du ønsker at højne den internationale dimension i din uddannelse, kan du tilbringe et semester af dit kandidatforløbet ved et anerkendt universitet eller designskole i udlandet.

Arkitektur & Design har mange udvekslingsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner. Du har derfor mange og gode muligheder for interessant input, der udvider din personlige og faglige horisont.

Arkitektur & Designs internationale udvekslingsaftaler bevirker også, at vi modtager udenlandske studerende på specialeretningerne. Således nyder hele studiet godt af den brede internationale kontakt, og du får mange muligheder for at indgå i en international projektgruppe.

Erhvervslivet anerkender i høj grad et udlandsophold, fordi det udvider din faglige og personlige horisont og skaber gode netværk.

Praktik
Du har også mulighed for praktikophold - enten i Danmark eller i udlandet. Du får et semester, hvor du tilegner dig erhvervserfaring samtidigt med du gennemfører et projekt.

Vælger du 'Projektpraktik', løser du dit projektarbejde i tæt samarbejde med en tegnestue, en virksomhed eller studerende på 7., 8. eller 9. semester på en anden uddannelsesinstitution. Du kommer her til at samarbejde om løsning af en fagligt kompliceret opgave. I løbet af din projektpraktik får du afprøvet dine kvalifikationer og du lærer dine stærke og svage sider at kende.

Studieture
Hvert forår gennemføres flere større studieture til udlandet for at studere klassisk og moderne arkitektur, bybygning og design. Hvert efterår byder på en studietur, der ligger i forlængelse af semestrets tema.

Desuden er der i forbindelse med projektarbejdet altid mulighed for at tage på ekskursioner, besøge virksomheder, udstillinger eller messer for at hente inspiration og ny viden.

Jobmuligheder

Som bachelor eller kandidat fra Arkitektur og Design har du gode muligheder for at finde arbejde både i Danmark og internationalt.

De fleste finder beskæftigelse inden for design-, arkitekt- og ingeniørfaglige områder, så som på tegnestuer, hos rådgivende ingeniørfirmaer, i udviklingsafdelingen i en industrivirksomhed, hos planlægningskonsulenter og i byplanafdelingen i en større kommune.

Du har også gode kort på hånden i forhold til at få job som medarbejder i informations- og servicevirksomheder, i spilindustrien eller i medieproducerende virksomheder.

Du kan også vælge muligt at starte egen virksomhed eller tegnestue, da uddannelsen giver dig stærke kompetencer i forhold til ledermæssig indsigt, samarbejdsevner, kommunikation og formidling.

Eksamen og diplom

BSc:

Afslutning af Bacheloren giver den akademiske titel BSc.

Af beviset vil det fremgå hvilket speciale titlen er taget i.

MSc:

Med en ingeniørmæssig baggrund giver afslutning af kandidaten giver den akademiske titel cand.polyt.

Andre uddannelsesmæssige baggrunde giver den akademiske titel cand.scient.tech.

Af beviset vil det fremgå hvilket speciale titlen er taget i.

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk