Som tegnsprogs- og skrivetolk er du forbindelsesleddet mellem døve og hørende.

Du tolker for døve, hørehømmede og døvblinde, så de kan kommunikere med hørende. At være tolk er et meget krævende job, både fysisk og psykisk. Man må være fleksibel både med hensyn til arbejdstid og -sted.

I nogle tilfælde vil der være to tolke. Det gælder fx, når der tolkes til

Læs mere om Tegnsprogstolk

Tegnsprog er ikke internationalt, men forskellige fra land til land. Det er et selvstændigt sprog med egen grammatik. De fleste døve i Danmark har tegnsprog som første sprog.

Du arbejder med at tolke mange forskellige steder. Døve, hørehæmmede og døvblinde kan få tolkebistand på deres arbejdsplads, under uddannelse og i sociale sammenhænge, fx familiefester.

Læs mere om Tegnsprogstolk

Tegnsprogs- og skrivetolke ansættes både fuldtids, deltids og freelance hos større eller mindre tolkebureauer overalt i hele landet. Nogle nedsætter sig med tiden som selvstændige.

På enkelte arbejdspladser med mange døve tilknyttede, ansætter man såkaldte hustolke.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
28.931 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Tegnsprogstolk

Viser: Kommunal ansat
  • 32.304 DKK
  • 28.931 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Tegnsprogstolk