Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for høreproblemer.

Det kan fx være høreproblemer hos små børn, høreskader eller total døvhed. Audiologiassistenter arbejder på hospitaler eller hos øre-, næse-, halslæger, hvor de ved hjælp af teknisk udstyr måler høreevnen hos patienterne. De tilpasser også høreapparater til den

Læs mere om Audiologiassistent

Som audiologiassistent undersøger du patienter, der hører dårligt. Du bruger højteknologisk udstyr til undersøgelsen, som kaldes audiometri.

Det er vigtigt at have sans for teknik og menneskelig forståelse for patienter i alle aldre. Arbejdet med mennesker, der hører dårligt, kræver, at du kan tale tydeligt og er let at forstå.

Assistenterne ser på

Læs mere om Audiologiassistent

Audiologiassistenter bliver fortrinsvis ansat inden for detailhandel med høreapparater. Næsten lige så mange ansættes på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger.

Herudover er der stillinger hos praktiserende øre-næse-hals-læger og på private høreklinikker.

Nogle audiologiassistenter er ansat hos fabrikanter, der fremstiller høreapparater og

Læs mere om Audiologiassistent
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Audiologiassistent