Audiologer undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder. Det kan fx være hørenedsættelse hos børn eller tab af hørelse hos voksne.

Tekniske audiologer er typisk ansat på sygehusenes audiologiske specialeafdelinger eller i private høreklinikker, hvor de undersøger patienter med høretab og afklarer behovet for fx høreapparater.

Audiologerne

Læs mere om Audiolog

Audiologer kan være specialiserede gennem deres uddannelse i enten teknisk audiologi eller pædagogisk audiologi.

Tekniske audiologer arbejder dels på sygehusenes audiologiske afdelinger og høreklinikker, hvor de foretager undersøgelser af klienter ligesom de udvælger, tilpasser og instruerer i brugen af høreapparater. Her arbejder de tæt sammen med bl.a.

Læs mere om Audiolog

Tekniske audiologer ansættes på audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene, som undervisere af sundhedspersonale på Videregående uddannelsesinstitutioner i at udføre hørescreeninger på nyfødte samt hos forhandlere af høreapparater.

Enkelte er ansat på hospitalernes traumecentre og audiologiske afdelinger og høreklinikker.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
37.884 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Audiolog

Viser: Privat
  • 37.884 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer