Tale-hørepædagoger arbejder med afdækning og behandling af forskellige former for tale- og hørevanskeligheder. Det kan fx være stammen eller andet talebesvær og tab af hørelse, både hos børn og hos voksne.

Tale-hørepædagoger er typisk ansat i kommunernes pædagogisk-psykologiske centre, hvor de afhjælper tale-, sprog- og hørevanskeligheder hos børn og unge.

De

Læs mere om Tale-hørepædagog

Tale-hørepædagoger har pædagogisk-psykologisk viden om tale- og sprogproblemer (logopædi) samt medicinsk-teknisk viden eller en medicinsk-teknisk viden om hørelsen (audiologi).

Afhængig af uddannelse og ansættelsessted kan stillingsbetegnelsen være audiologopæd, logopæd, tale-hørekonsulent, tale-hørepædag eller talepædagog.

Tale-hørepædagoger beskæftiger sig

Læs mere om Tale-hørepædagog

Tale-hørepædagoger bliver typisk ansat på kommunikationscentre, talehøreinstitutter, på centre for specialundervisning, voksenuddanenlsescentre (VUC) samt på hospitaler.

Ansættelse sker også ofte i det kommunale PPR-regi (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning).

Endvidere er der ansat tale-hørepædagoger i det private erhvervsliv, på videnscentre for

Læs mere om Tale-hørepædagog
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
37.884 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Tale-hørepædagog

Viser: Privat
  • 37.884 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Tale-hørepædagog