En plejefamilie støtter og giver gode opvækstmuligheder for plejebarnet.

De fleste har børn i pleje døgnet rundt, men man kan også have et plejebarn i weekenderne. Som familieplejer har du ansvaret for det plejebarn, som de sociale myndigheder anbringer i pleje i din familie. Noge familier har to eller tre plejebørn.

Arbejdet kræver et personligt engagement.

Læs mere om Familieplejer

Hvert år anbringes en del børn hos plejefamilier. Det er som regel de sociale myndigheder, der af mange forskellige grunde kan vælge en sådan løsning. Den overordnede grund vil altid være at give børnene gode hverdagsbetingelser og gode opvækstmuligheder. Nogle børn anbringes efter aftale med deres egne forældre, mens andre bliver tvangsfjernet.

En

Læs mere om Familieplejer

Familiepleje udføres i plejefamiliens eget hjem. Familiepleje hører under branchen Plejehjem mv.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Familieplejer