Pædagogiske assistenter passer børn i dag- og døgninstitutioner i samarbejde med pædagoger og medhjælpere.

Pædagogiske assistenter arbejder desuden i døgninstitutioner og behandlingsinstitutioner. De deltager i daginstitutionens pædagogiske arbejde, der blandt andet handler om at lege med børnene og give dem udviklingsmæssige udfordringer.

Opgaverne varierer,

Læs mere om Pædagogisk assistent

En pædagogisk assistent har en faglig uddannelse og kan aflaste pædagogerne i deres opgaver.

Assistenten har kendskab til børns udvikling og kan selvstændigt iværksætte aktiviteter med et pædagogisk sigte, og kan desuden deltage aktivt i samarbejdet med forældrene. I kraft af deres teoretiske viden, kan de overskue og arbejde med en større gruppe børn.

Pædagog

Læs mere om Pædagogisk assistent

På institutionsområdet er pædagogiske assistenter primært beskæftiget i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner samt skolefritidsordninger og fritidshjem. Et mindre antal er ansat på flygtninge- og asylcentre.

I plejesektoren er assistenterne primært beskæftiget i døgninstitutioner, fx spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og

Læs mere om Pædagogisk assistent
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
26.326 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Pædagogisk assistent

Viser: Kommunal ansat
  • 26.083 DKK
  • 23.205 DKK
  • 27.512 DKK
  • 25.140 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer