Løn og fremtidsudsigt for Lærer ved de gymnasiale uddannelser

Som gymnasielærer underviser du elever på en gymnasial uddannelse.

Eleverne tager enten en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx).

Det kan både være unge, som kommer lige fra grundskolen, og voksne, som tager nogle kurser på et VUC-center.

Dit arbejde begynder med planlægning af undervisningsforløbet i det eller de fag, du underviser i. I bekendtgørelserne står det beskrevet, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, og læreren er ansvarlig for, at målene bliver nået. Inden for disse rammer har man ret stor frihed i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Selve undervisningen kan foregå på flere

Læs mere om Lærer ved de gymnasiale uddannelser

Undervisningen foregår på almene gymnasier, handelsgymnasier, studenter- og hf-kurser, handelsskoler og tekniske skoler. Hf-enkeltfagsundervisning foregår ofte på VUC.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
36.916 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Lærer ved de gymnasiale uddannelser

Viser: Privat
  • 36.916 DKK
  • 36.405 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Lærer ved de gymnasiale uddannelser

Viser: Samlet set