Som svejser skal du svejse metaldele sammen til større enheder, fx ved fremstilling af skibe, kraner eller olietanke.

Det kan også være lysmaster, broer eller rørledninger. Du kan selv svejse eller du kan styre og programmere svejserobotter. Svejsning udvikler bl.a. farlige gasser, og det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med sikkerhedsudstyret.

Har du

Læs mere om Svejser

Selve svejsningen består i, at du ved stærk varme og eventuelt et tilsætningsmateriale danner en stærk metallisk forbindelse mellem metaldelene.

Du arbejder mest med jern og stål, men du kan også arbejde med mange andre metaller. Hvert metal skal behandles på sin måde. Det er både selve materialet og dets tykkelse, som er afgørende for, hvilken svejsemetode

Læs mere om Svejser

Arbejdet som svejser foregår udendørs eller indendørs primært på alle typer virksomheder inden for jern- og metalindustrien. Det kan fx være skibsværfter, maskinfabrikker, bilindustrien, smedeværksteder og virksomheder, der fremstiller stålkonstruktioner.

Svejsere er også beskæftiget på boreplatforme på havet (offshore) og på land (onshore), fx i forbindelse

Læs mere om Svejser
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
35.306 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Svejser

Viser: Privat
  • 41.209 DKK
  • 33.940 DKK
  • 33.837 DKK
  • 32.239 DKK
  • 39.609 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Svejser