En speciallærer underviser personer, der har problemer med indlæring i større eller mindre grad.

Det kan være såvel børn som voksne, der har brug for særlig hjælp og vejledning fra en speciallærer. Som speciallærer skal du have et stort overskud og en evne til at sætte dig ind i andre menneskers situation og vanskeligheder. Det er vigtigt, at du er dygtig

Læs mere om Speciallærer

Speciallærere underviser børn eller voksne, der har en funktionsnedsættelse, dvs. et større eller mindre handicap. Jobbet kræver stor interesse for andre mennesker samt indlevelsesevne og tålmodighed.

Specialundervisning for børn foregår dels i folkeskolen, dels på specialskoler og institutioner. Det kan dreje sig om børn med forholdsvis overskuelige

Læs mere om Speciallærer

Speciallærere underviser i folkeskolen, i specialfolkeskoler, i institutioner for specialundervisning for voksne og i oplysningsforbundenes specialundervisning.

Der er også ansat speciallærere på revalideringsinstitutioner, ved dagcentre, i distriktspsykiatrien og lignende.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
35.508 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Speciallærer

Viser: Kommunal ansat
  • 40.946 DKK
  • 39.594 DKK
  • 36.537 DKK
  • 34.480 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Speciallærer

Viser: Samlet set