En rytmikpædagog arbejder med musik, sang og rytmik i forhold til børn og unge.

Undervisningen veksler mellem at påvirke eleverne og selv lade dem fortælle om deres oplevelser gennem sang og bevægelse. Rytmikpædagoger kan undervise efter forskellige systemer og grundholdninger, afhængigt af hvilken uddannelse, de har gennemgået.

Undervisningen kan være

Læs mere om Rytmikpædagog

Rytmikpædagoger arbejder med en kombination af musik, sang og bevægelse. Eleverne er fortrinsvis børn og unge, men kan også være voksne.

Rytmikpædagogen vælger opgaver og øvelser, der belyser det valgte tema. Undervisningen veksler mellem at give eleverne nogle påvirkninger eller indtryk, og at lade dem give udtryk for det de oplever.

For at arbejde som

Læs mere om Rytmikpædagog

Rytmikpædagoger arbejder i børnehaver, fritidshjem, sociale og specialpædagogiske institutioner, i skoler, men også i musikskoler, ungdomsskoler og på videregående uddannelser.

Enkelte er selvstændige og andre arbejder i dansetrupper.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Rytmikpædagog