Affald og affaldssortering bliver i dag behandlet med stor nøjagtighed, og der skal tages hensyn til miljøet.

Som renovationsarbejder arbejder du fx med at sikre affald på miljørigtig vis eller du modtager og sorterer affald på en genbrugsplads. Du kan arbejde inden for mange forskellige områder, der har med affald at gøre.

Du kan bl.a. arbejde med

Læs mere om Renovationsarbejder

Håndtering af affald er blevet mere og mere reguleret. Fra at være noget, der skal skaffes af vejen eller opbevares, er en stor del af affaldet i dag en vigtig ressource på forbrændingsanlæggene.

Dagrenovationen samles ind af såkaldte skraldemænd og køres på forbrændingsanlægget, der udgør en vigtig kilde til opvarmning og elektricitet.

Andre former for

Læs mere om Renovationsarbejder

På forbrændingsanlæg, genbrugspladser, komposteringsanlæg eller deponier. Nogle er privatejede, andre kommunale.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
31.426 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Renovationsarbejder

Viser: Privat
  • 31.429 DKK
  • 31.423 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Renovationsarbejder