Denne artikel omfatter akademiske medarbejdere i offentlige virksomheder, der udfører tekniske og administrative funktioner samt dem, der udfører opgaver direkte under den politiske ledelse.

Den offentlige sektor står for en stor del af produktionen, især produktionen af tjenesteydelser. Sektorens teknologiske løsninger og vidensudvikling har afsmittende

Læs mere om Offentlig akademisk medarbejder

En akademiker ansat i staten, en kommune eller en region, kaldes i daglig tale embedsmand, selv om betegnelsen ikke har nogen ansættelsesmæssig gyldighed. Betegnelsen bruges om medarbejdere, der har en rådgivende eller udførende funktion i direkte samspil med den folkevalgte politiske ledelse (vedkommende minister eller kommunalbestyrelse). Det samlede

Læs mere om Offentlig akademisk medarbejder

Den offentlige sektor kan opdeles i offentlig forvaltning og service samt offentlige virksomheder.

Den offentlige forvaltning og service, som ofte er det, der menes, når man taler om den offentlige sektor i snæver forstand, er inddelt i fire delsektorer:

  • Staten
  • Kommuner
  • Regioner
  • Sociale kasser og fonde - dvs. a-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond

Staten har

Læs mere om Offentlig akademisk medarbejder
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer