En fyrværker afbrænder fyrværkeri ved festlige lejligheder som fx koncerter og byfester.

De monterer og opstiller fyrværkeriet og sørger for, at reglerne, der gælder for fyrværkeri, overholdes. Fyrværkere benytter fyrværkeri, der er fremstillet på fabrikker som oftest i udlandet. Kun i sjældne tilfælde fremstiller fyrværkeren selv fyrværkeriet.

For at

Læs mere om Fyrværker

Som fyrværker monterer, opstiller og afbrænder du fyrværkeri ved festliglige lejligheder som fx bryllupper, fødselsdage, koncerter, byfester og andre kulturbegivenheder samt ved traditionelle højtider som nytår og sankthans.

Fyrværkeriet kan have alle størrelser og fx bestå af store og små raketter, hyl og andre lydeffekter, sole, fontæner, romerlys,

Læs mere om Fyrværker

Fyrværkere kan være ansat som medhjælpere hos en godkendt festfyrværker. Nogle fyrværkere fremstiller selv deres fyrværkeri.

For at blive godkendt som fyrværker kræves Sikkerhedsstyrelsens kurser for henholdsvis scenefyrværker og festfyrværker med godkendelse.

Du skal være fyldt 18 år, og må ikke være dømt for strafbare forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af erhvervet som fyrværker.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer