Roland, Patent examiner, Patent- og Varemærkestyrelsen

Roland er Patent Examiner hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Her sidder han i styrelsens patentafdeling i Ikast, hvor de behandler de patentansøgninger, der kommer ind.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent Examiner

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i vores patentafdeling i Ikast, hvor vi behandler de patentansøgninger, der kommer ind. Vi er inddelt i fagområder, så jeg sidder primært med mekaniske opfindelser og brugergrænseflader til f.eks. telefoner. Som patent examiner skal man starte med at lave en grundig søgning på bl.a. kendt teknik, ældre patenter, og hvad der ellers er offentliggjort inden for området. Først herefter kan man vurdere, om der kan udstedes patent på en opfindelse. Når vi har nået en konklusion, sender vi et brev til ansøgeren og tager den videre dialog derfra.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg ser rigtig mange tekniske løsninger, som er spændende. Det motiverer mig, at jeg hele tiden lærer noget nyt og skal sætte mig ind i noget, som jeg ikke har set før. Der kan også sagtens opstå nogle udfordringer i jobbet. Det kan f.eks. være svært at vurdere små, tekniske detaljer i en opfindelse og konkludere, om det er tilpas nyt til, at vi kan udstede et patent. I sådan en situation er det rart, at vi har så åben sparring med hinanden, og at der altid er et ekstra sæt øjne på det, som vi skriver til ansøgeren.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Det er klart, at jeg som maskiningeniør kender mange af de tekniske begreber, der bruges, og har forståelse for, hvordan teknikken er sat sammen. Den del bruger jeg, når jeg undersøger om noget findes i forvejen. Det handler nemlig ofte om at bruge de rigtige søgeord, og så hjælper det, at jeg har den uddannelse, jeg har.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Patent- og Varemærkestyrelsen?

At få lov til at få indblik i en masse nye opfindelser og teknologiske løsninger, at vi arbejder på et højt vidensniveau, så man hele tiden dygtiggør sig, og at jeg har så gode kollegaer, som jeg har. Her er god stemning, folk er åbne, og det er let af få hjælp og sparring, hvis man står overfor en udfordring.

  • Hvorfor er Patent- og Varemærkestyrelsen en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Her er en høj grad af fleksibilitet, og man bestemmer selv, hvordan man planlægger sin tid. Det betyder, at der også kan være tid til andet udenfor arbejdet.

Jeg kan også godt lide, at jeg får indsigt i så mange nye, spændende idéer – og for en ingeniør som mig, kan det ikke blive for teknisk. Der er mulighed for at fordybe sig og nørde igennem på jobbet, men der er også en mere udadvendt del, som handler om kundekontakt og formidling. Den balance kan jeg godt lide.

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsen

Mød andre kandidater fra Patent- og Varemærkestyrelsen


Annoncer