Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Mød Landbrug & Fødevarer

Har du nogensinde overvejet en karriere hos erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer? Få et indblik i virksomheden her og mød 3 medarbejdere.

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer - En større dagsorden

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede, er et af Danmarks vigtige erhverv.

I Landbrug & Fødevarer udvikler vi innovative løsninger til fremtidens landbrug og fødevareproduktion, vi rådgiver vores medlemmer med den nyeste viden inden for erhvervet, vi arbejder på at fremme eksporten af gode danske fødevarer, og vi varetager medlemmernes interesser i forhold til beslutningstagerne på Christiansborg og i EU. Vi har fokus på mange store dagsordner fx bæredygtighed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, samfundsøkonomi og klima.

Vi er over 1.000 medarbejdere, som er specialister inden for mange forskellige fagområder. Ca. 2/3 af medarbejderne har en længerevarende universitetsuddannelse. Vores hovedkontor ligger på Axelborg i København, mens vores landbrugsfaglige innovationscenter – SEGES – ligger i Skejby ved Aarhus.

Mød 3 medarbejdere fra Landbrug & Fødevarer


Annoncer