Mød Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer - En større dagsorden

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor
del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte
beskæftigede, er et af Danmarks vigtige erhverv.

I Landbrug & Fødevarer udvikler vi innovative løsninger til fremtidens landbrug og fødevareproduktion, vi rådgiver
vores medlemmer med den nyeste viden inden for erhvervet, vi arbejder på at fremme eksporten af gode danske
fødevarer, og vi varetager medlemmernes interesser i forhold til beslutningstagerne på Christiansborg og i EU. Vi har
fokus på mange store dagsordner fx bæredygtighed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, samfundsøkonomi og klima.

Vi er over 1.000 medarbejdere, som er specialister inden for mange forskellige fagområder. Ca. 2/3 af medarbejderne
har en længerevarende universitetsuddannelse. Vores hovedkontor ligger på Axelborg i København, mens vores
landbrugsfaglige innovationscenter – SEGES – ligger i Skejby ved Aarhus.

Mød 3 medarbejdere fra Landbrug & Fødevarer

Senest opdateret: 05 apr 2022