Jonas, Pilot, Forsvaret

Jonas er Pilot i Forsvaret, og arbejder som search and rescue pilot - altså løser han rednings- og eftersøgningsopgaver i Danmark med en Merlin-helikopter. 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Som ”search and rescue”-pilot løser jeg rednings- og eftersøgningsopgaver i Danmark med Forsvarets EH-101 ”Merlin”-helikopter. Arbejdet indebærer bl.a. at vi lander på øer og henter patienter, hoister nødstedte op fra vandet og skibe til helikopteren, søger efter forsvundne på land og vand og flyver patienter mellem de danske hospitaler – bare for at nævne nogle af vores opgaver.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Som pilot er vejret altid en faktor. Vi flyver i alt slags vejr, og i dårligt vejr er vi ofte den sidste chance for nødstedte for at overleve. Det skaber nogle kritiske missioner, hvor alle i besætningen skal arbejde tæt sammen for, at missionen kan udføres sikkert, og patienten kan komme om bord. Skal vi f.eks. løfte en patient fra et skib i høj sø under dårligt vejr, skal patienten fires ombord. Her er det meget kritisk at jeg kan holde helikopteren præcist over skibet hele tiden og koordinere missionen med alle i kabinen. Når vi er lykkedes med sådan en mission giver det en stor tilfredshed, og jeg føler mig privilegeret og stolt over det arbejde, jeg får lov at udføre.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Pilotuddannelsen er en meget specifik uddannelse. Forsvarets helikopterpiloter bliver uddannet hos US Army i USA. Her lærer vi alt fra basal flyvning til flyvning i dårligt vejr og taktisk flyvning. Derudover lærer vi alt, der omgiver flyvningen, lige fra flyveregler til meteorologi og aerodynamik. Alt sammen noget, der er vigtigt for at kunne træffe de rigtige beslutninger som pilot.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i Forsvaret?

1. Flyvningen og missionerne – i sidste ende kan det handle om liv og død.

2. Ansvar. Det er et stort ansvar at flyve en helikopter - et ansvar, jeg vokser med.

3. Udvikling. Der er altid noget at blive bedre til, når man flyver.

  • Hvorfor er Forsvaret en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Som pilot i Forsvaret er vores helikopter det redskab, vi bruger til at løse vores opgaver. Start og landing er formalia, og det er under selve flyvningen, at vi for alvor kommer på arbejde. Vi får lov til at bruge udstyret til det maksimale, og vi får nogle helt unikke oplevelser og flyvninger, som ikke kan opleves andre steder. Derudover er hele uddannelsesforløbet en kæmpe oplevelse, og da Forsvaret betaler både lønnen og selve uddannelsen, får man mulighed for at fordybe sig 100 % i flyvningen.

Læs mere om Forsvaret

Mød andre medarbejdere fra Forsvaret


Annoncer