Fire HR-direktører: Kompetencer vi efterspørger blandt nyuddannede

Vi har spurgt fire HR-direktører, fra vidt forskellige brancher, om hvilke kompetencer de efterspørger, og hvad de lægger vægt på, når de ansætter nyuddannede.

HR

Har du svært ved at finde ud af, hvilke kompetencer virksomhederne kigger efter, når de ansætter nyuddannede? Som nyuddannet har man ikke nødvendigvis en masse erfaring at byde ind med, men det betyder ikke, at man ikke har de kompetencer, der bliver efterspurgt.

Vi har spurgt fire HR-direktører, fra vidt forskellige brancher, om hvilke kompetencer de efterspørger, og hvad de lægger vægt på, når de ansætter nyuddannede. Svarene kommer selvfølgelig meget an på, hvilket felt man bevæger sig i, men noget af det der bliver lagt særlig vægt på er: Evnen til at samarbejde, være nysgerrig og skabe gode personlige relationer. Derudover bliver nøgleord som digitale kompetencer og omstillingsevne også nævnt som vigtige.

Har du brug for inspiration til jobansøgningen, bør du læse med her, hvor du kan finde uddybende svar på, hvad HR-direktøren fra Danske Bank, DEAS A/S, Nobia Denmark A/S og Region Syddanmark efterspørger når de leder efter nyuddannede medarbejdere.

DanskeBank

”I Danske Bank ansætter vi mange nyuddannede og fra vidt forskellige studieretninger. Økonomi, IT, innovation og kommunikation er bare nogle af de faglige kompetencer, vi har behov for.

Uanset hvilken studieretning, vi rekrutterer fra, ser vi især på, om den enkelte har en ambition om at levere exceptionelle kundeoplevelser. Det gælder, uanset om man har direkte kundekontakt eller arbejder i en stabsfunktion.

Andre vigtige fællesnævnere handler om samarbejde, internationalt udsyn og ikke mindst omstillingsevne. Der sker enorme forandringer i den finansielle sektor i disse år.

Det kan fx handle om nye forventninger hos kunderne, stigende digitalisering og øgede regulatoriske krav fra myndighederne. Hvis vi skal lykkes med vores ambition for fremtiden, er det afgørende, at vi har medarbejdere, der er nysgerrige og fokuserede på hele tiden at forny sig selv og Danske Bank, så vi kan være et skridt eller flere foran de forandringer i verden omkring os.”

Er du interessert i en karriere i Danske Bank? Så læs mere her.  

Henriette Fenger Ellekrog er HR Direktør i Danske Bank.

DEAS

"Måden vi arbejder på, kommunikerer på og generelt begår os på i arbejdslivet vil blive ved med at ændre sig, ikke mindst fordi teknologien påvirker os som mennesker og medarbejdere. Vi skal udvikle, træne, forny og udfordre os selv, så vores adfærd og den digitale udvikling understøtter hinanden – sådan er det også i DEAS, som har en ambitiøs digital strategi. Vi tror på, at tilfredse medarbejdere er forudsætningen for vores evne til at skabe værdi.

Derfor efterspørger vi også en række personlige kompetencer hos nye medarbejdere:

• Nysgerrighed. Du skal evne og have viljen til at forstå nyt. Du skal fx proaktivt opsøge ny viden, have lyst til at omgås andre faggrupper og påtage dig opgaver, som er anderledes fra dem, du normalt sidder med.
• Relationsskaber. Du skal opsøge og bygge gode relationer. Det handler om at skabe og bevare et netværk af relationer, der kan give indsigt og modspil, og om at kunne trække på diversitet igennem sine relationer.
• Empati og medfølelse. Du skal evne at sætte dig ind i andres sted. Du skal være åben og lyttende for at forstå, hvordan andre oplever deres virkelighed. Det kan guide dig til at skabe engagement og respekt om dine budskaber.”

Birgitte Pihl Ahrbom er HR Direktør i DEAS A/S.

NOBIA

“Nobia I Danmark – inspiring kitchens by inspiring people!

Når vi i Nobia i Danmark (HTH, Invita og Unoform) leder efter nye dygtige talenter til vores virksomhed kigger vi efter den rette personlighed til den virksomhedskultur vi ønsker at være kendt for, samt selvfølgelig de rette kompetencer til den aktuelle position. Her spiller både den rette uddannelse med et rimeligt karakterniveau, samt relevant erfaring fra f.eks. studiejobs en væsentlig rolle i adgangsbilletten til en samtale.

Noget af det, der i stigende grad er væsentligt for os, er den digitale kompetence, det at kunne tænke de nye digitale muligheder ind i vores hverdag til glæde og gavn for vores kunder og os selv.

Endelig er det meget vigtigt for os, at man har en stærk samarbejdsevne, hvormed vi sammen – på tværs af geografi, faglighed og holdninger -  kan opnå stærkere løsninger end vi kan gøre individuelt.

Man skal således udstråle lysten og evnen til at omsætte kompleks teoretisk viden til enkle brugbare løsninger for virksomheden og vores kunder.

Evnen til at tilegne sig ny viden hurtigt og omsætte det til praksis samt arbejde selvstændigt og tage ansvar er noget af det vi især vægter højt hos vores medarbejdere."

Er du interesseret i at vide mere om vores virksomhed så følg os på hjemmesiden www.hth.dk 

Charlotte Kruse HR Direktør i Nobia Denmark A/S.

”Vi har brug for mange forskellige kompetencer til de forskellige typer stillinger, men fælles er, at vi lægger vægt på en høj faglighed indenfor det område, de nyuddannede ansættes i. Det er dog ligeså vigtigt, at de er villige til at udvikle deres faglighed og lære af de mere erfarne kolleger.

De nyuddannede skal være optagede af, hvordan de overfører det, de har lært på studiet til en konkret arbejdssituation. For eksempel vil en typisk arbejdsopgave hos os være at skrive et notat til beslutningstagere eller et referat fra et møde. Men det er et håndværk, der skal læres, og samtidig kræver det forståelse for konteksten – altså at kunne omsætte den faglige viden til dagligdagen.

Når vi ansætter nyuddannede, ser vi meget på de personlige egenskaber. Karakterer betyder ikke alt, og det er et plus at have deltaget i aktiviteter udenfor studiet, for eksempel foreningsarbejde eller frivilligt arbejde. Vi kigger også på, om man har noget med i rygsækken, som er relevant for det job, man søger. Det kan eksempelvis være erfaringer fra studiejob.

Når det er sagt, så er vores generelle forventninger til nyuddannede de samme som til alle andre medarbejdere: At de er motiverede, engagerede og interesserede i at udvikle sig og lære nyt.”

Se, hvad vi tilbyder studerende og nyuddannede akademikere i Region Syddanmark

Lene Borregaard er HR-direktør i Region Syddanmark.


Annoncer