Få styr på de nyeste kvote 2-regler

Er du opdateret på de nyeste regler og adgangskrav? Bliv klogere på optagelsesprøverne gennem kvote 2 på tre af landets universiteter her.

Kvote 2-optagelse - Få styr på de nyeste kvote 2-regler her

Skal du søge ind på universitetet via kvote 2? Kender du på de nyeste regler og adgangskrav? I denne guide bliver du klogere på optagelsesprøverne på Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet, så du bliver rustet bedst muligt til at komme ind på dit drømmestudie.

Vi har talt med Christian Katzmann, der er uddannelsesleder på StudieAkademiet og en af de førende eksperter på området. StudieAkademiet udbyder kvote 2-forberedende uddannelser og har derfor fingeren på pulsen i forhold til de nyeste regler. Her får du nogle af deres bedste råd til, hvordan du kan blive klar til optagelsesprøven.


Københavns Universitet     Aarhus Universitet   Syddansk Universitet

Kvote 2-regler på Københavns Universitet

Københavns Universitet fik i 2020 et nyt kvote 2 system. Det har blandt andet betydet, at du ikke længere skal skrive og medsende en motiveret ansøgning. Du skal derimod gennemføre en kvote 2-prøve, hvor dine faglige evner bliver sat på prøve gennem en sproglig del og en matematisk-logisk del.

Prøven er ens for alle ansøgere. Den tager 2 timer og består af 65 – 70 opgaver, som hver indeholder mellem 1 og 9 spørgsmål. Du vil derfor samlet skulle besvare godt 200 spørgsmål.

Den sproglige del består af:

 • Faglig læseforståelse
 • Generel læsning
 • Engelsk læseforståelse

Den matematisk-logiske del består af:

 • Matematik
 • Grafer og tabeller
 • Logik og mønstergenkendelse

Består du kvote-2 prøven, vil du blive inviteret til et mundtligt eller skriftligt interview, såfremt dine resultater fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen. I dette interview vil du møde spørgsmål vedrørende uddannelsen. Dine svar bruges til at vurdere, om du har faglige og studietekniske kompetencer til at gennemføre og trives på den pågældende uddannelse. Du kan aflægge interviewet på dansk, norsk eller svensk. 

Hvad kigger de efter, når de vurderer dit interview?

Det kan være svært at vurdere, hvilke erfaringer der er væsentlige at nævne. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Du kan altså have et nok så flot CV, men hvis du ikke formår at fremhæve dine kompetencer og koble dem sammen med din studieegnethed, mindsker du dine chancer for at blive optaget.

- Christian Katzmann, uddannelsesleder ved Studieakademiet

Hvad bør du så lægge vægt på i dine svar? Er det fritidsjobbet på tankstationen? Eller hvad med højskoleopholdet eller udlandsrejsen? Og giver det bonus, at du dyrker sport på et højt niveau eller taler flydende fransk?

Det er de spørgsmål, der ofte trænger sig på blandt unge, som skal søge ind på deres drømmeuddannelse gennem kvote 2. Der findes desværre ikke et endegyldigt svar, men her er nogle råd til, hvad du bør fokusere på i dit skriftlige interview:

 • Sæt ord på din motivation og dine erfaringer
 • Vis, at du har reflekteret over uddannelsen og dine egne kompetencer
 • Bring dine styrker i spil
 • Skriv kort, præcist og velformuleret
 • Overbevis modtageren om, at du er studieparat og har de nødvendige evner og færdigheder til at gennemføre uddannelsen på normeret tid.

Optagelsesprøvens bedømmelseskriterier afhænger af dit uddannelsesvalg

Der findes overordnet seks bedømmelseskriterier, som Københavns Universitet vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglig motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne
 • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen

Det er dog forskelligt, hvilke kriterier den enkelte uddannelse lægger mest vægt på. Prøven er ens for alle, men der kan være forskel på, hvilke færdigheder og erfaringer du skal fremhæve for at øge dine optagelseschancer bedst muligt.

Søger du ind på psykologistudiet, vil det fx være et plus, at du udviser ”En lyst og evne til at læse mange relativt vanskelige, videnskabelige tekster på dansk og engelsk”. Det skyldes, at du i løbet af studiet vil skulle beskæftige dig med videnskabelige, faglige tekster på både dansk og engelsk. 

Hvordan forbereder du dig bedst til optagelsesprøven?

 • Start forberedelsen i god tid
 • Arbejd målrettet med at forbedre din skriftlighed
 • Læs den enkelte uddannelses studieordning
 • Undersøg, hvilke kriterier der vægtes højest på den uddannelse, du vil søge ind på.


Kvote 2-optag på Aarhus- og Syddansk Universitet

Hvis du søger ind på Aarhus eller Syddansk Universitet, skal du sandsynligvis gennemføre en uniTEST. UniTEST er en såkaldt apptitude-test – altså en egnethedstest – der indeholder 95 spørgsmål i Multiple Choice Format. Testen måler ansøgernes evne til at ræsonnere i tværfaglige videnskabelige discipliner. Det betyder, at du vil blive testet indenfor tre overordnede færdigheder:

 1. Kritisk tænkning
 2. Kvantitativ tænkning
 3. Sproglig tænkning

Målet med testen er at finde det bedste match mellem ansøger og studie ved at optage de kandidater, der både har evnerne og motivationen til at gennemføre den bacheloruddannelse, de søger ind på.

Søger du ind på flere uddannelser, hvor uniTEST’en indgår som optagelseskriterie, skal du kun tage testen én gang, da resultatet gælder som en samlet besvarelse.

Hvordan forbereder du dig bedst til uniTEST’en?

Du vil ikke blive testet i et bestemt pensum eller fagområde, som du skal kunne på forhånd. Alt, hvad du skal vide for at svare på spørgsmålene, fremgår af testen. Du kan dog godt forberede dig på, hvilken strategi du vil følge til prøven.

Under testen vil du være presset på tid, og det er derfor vigtigt, at du ikke dvæler for længe ved hvert spørgsmål. Går du i stå ved et spørgsmål, kan det være bedre at gå videre til det næste og vende tilbage, hvis du har tid senere i testen fremfor at sidde fast ved samme spørgsmål.

Det er også altid en god ide, at du træner din læsehastighed inden testen. I perioden op til bør du derfor læse en masse bøger, aviser og artikler.

Syddansk Universitet har lagt et eksempel op på deres hjemmeside. Her kan du få et indtryk af de opgavetyper, du vil møde under testen. Klik her for at se testeksemplet.  

Bliv klar til kvote 2 med StudieAkademiets kvote 2-forløb

Har du svært ved at overskue, hvordan du kommer igang med forberedelserne til din kvote 2-prøve? Så kan det være en rigtig god ide at tilmelde dig StudieAkademiets kvote 2-forløb, der har til formål at give dig de bedste forudsætninger for at klare dig godt til optagelsesprøven. I løbet af blot fem dage vil du få de række gode værktøjer og strategier til at løse de forskellige opgaver, som du bliver mødt med under prøven.

Du starter forløbet med en test, så du får mulighed for at prøve kræfter med de opgavetyper, de vil møde. Uddannelsen afsluttes ligeledes med en test, så du kan afprøve de nye færdigheder i praksis og se, hvor meget du har rykket dig. 


Annoncer