Sådan kommer du ind på speditøruddannelsen

Med en uddannelse som speditør lærer du om kultur, sociale forhold og geografi i hele verden, du lærer om optimering af transportmuligheder, selvstændigt arbejde og service.

Speditør uddannelse adgangskrav - Sådan kommer du ind på speditøruddannelsen

Er du interesseret i at lave handler med flere forskellige lande, og kunne du tænke dig at tage ansvar i international kommunikation om godstransport? Så er speditøruddannelsen måske noget for dig!

Med en uddannelse som speditør lærer du om kultur, sociale forhold og geografi i hele verden, du lærer om optimering af transportmuligheder, selvstændigt arbejde og service.

Vil du vide mere om, hvordan det er at arbejde som speditør?

Mød en speditør her


Fakta

Navn: Speditør

Varighed: 2 år

Adgangskrav: Gymnasial eksamen (STX, HF, HTX, HHX eller EUX)

Økonomi: SU + Elevløn

Løn efter endt uddannelse: Se hvad du tjener som speditør


Bliv optaget på speditøruddannelsen:

For at blive optaget på speditøruddannelsen kræver det, at du tager en af følgende uddannelser og specialiserer dig. De tre uddannelsesveje for at blive speditør er:

Kontoruddannelse

eller

Markedsføringsøkonom

eller

Logistikøkonom


Speditør uddannelse adgangskrav:

Adgangskravene varierer afhængig den vej, du vælger at gå for at blive speditør. Du kan her se, hvad det kræver for hver af de tre uddannelsesveje:

Markedsføringsøkonom

For at komme ind på uddannelsen til markedsføringsøkonom skal du have én af nedenstående:

 • Gymnasial eksamen
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til markedsføringsøkonom

  Specifikke adgangskrav: Der er krav om Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hertil kan der på enkelte uddannelsessteder være krav om engelskkundskaber på niveau med Engelsk B. 

Kontoruddannelsen med speciale i speditør

For at komme ind på kontoruddannelsen skal du have én af følgende:

 • Folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik og erklæret uddannelsesparat
 • Uddannelsesaftale med en virksomhed og opfyldt din uddannelsespligt (folkeskolen)
 • Gymnasial uddannelse


Logistikøkonom

For at komme ind på uddannelsen til logistikøkonom skal du have én af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

  Specifikke adgangskrav: 
  Der er krav om Engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B ved en gymnasial eksamen. Ved en relevant erhvervsuddannelse er der ingen specifikke adgangskrav, mens der ved andre erhvervsuddannelser er krav om Engelsk B og Matematik C.

Bliv speditørelev

Som speditørelev får du en unik kontoruddannelse med speciale i shipping og spedition. Her veksler du mellem undervisning på en handelsskole og arbejde i en speditionsvirksomhed, hvorfor du løbende får prøvet det lærte af i praksis. Speditørelevuddannelsen er således en elevuddannelse der hører under kontoruddannelser med speciale, som vi har beskrevet tidligere.


Supplering

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du tage de fag eller uddannelse, som giver dig adgang til speditøruddannelsen.

👉 Dansk enkeltfag

👉 Matematik enkeltfag

👉 STX, HTX, HHX eller EUX

👉 HF

👉 Engelsk enkeltfag


Annoncer