EUV

Erhvervsuddannelse for voksne. En erhvervsuddannelse for voksne - euv - er for dig over 25 år. Uddannelsen giver dig rig mulighed for at trække på dine tidligere erfaringer, idet den faktisk tager udgangspunkt heri. 
Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 81
1
2
3
4
5
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

SOSU Østjylland - gør dig klogere på livet

Faglighed GØR en forskel

Derfor valgte jeg EUX på SOSU Østjylland

Tag en uddannelse på baggrund af din viden og erfaring

Er du 25 år eller derover og drømmer du om en praksisnær uddannelse, hvor du kan gøre brug af din tidligere uddannelse eller erfaring? Så er en erhvervsuddannelse for voksne, euv, en rigtig god mulighed for dig. Uddannelsen sammensættes nemlig ud fra dit tidligere virke og på baggrund af en realkompetencevurdering, som erhvervskolen foretager. Tager du en euv, kan du vælge mellem mere end 100 forskellige uddannelser. Du specialiserer dig med en euv til en karriere inden for blandt andet industri, byggeri, handel, transport, service og sundhed. 

Erhvervsuddannelse

En hurtigere erhvervsuddannelse, hvor erfaring vægtes

En euv er typisk langt hurtigere end de almene erhvervsuddannelser, men veksler stadig mellem skoleforløb og praktikperioder. Hvis du kan dokumentere relevant praktisk erfaring, kan du dog tage uddannelsen helt eller delvist uden praktik. 

Når du søger ind på uddannelsen vægtes det højt om: 

  • Du har erhvervserfaring
  • Den erhvervserfaring er relevant for den uddannelse, du ønsker at tage
  • Du har anden uddannelse, udover folkeskolen. 

Ovenstående skal være relevant og vurderes af uddannelsesstedet. Læs mere om kompetencevurdering i næste afsnit. 

Vær opmærksom på, at du, hvis du er fyldt 25 år automatisk begynder på en euv, når du søger ind på - det gælder hvad enten du har tidligere erhvervserfaring og uddannelse eller ej. 

Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering (RKV) er erhvervsskolens måde at vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Det er ud fra den, at dit euv-forløb fastlægges. 

RKV'en varer fra alt i mellem en ½ til 10 dage og tager udgangspunkt i din egen dokumentation af uddannelse og erfaring. Sidstnævnte kan blive efterprøvet i cases og tests. Eventuelle erfaringer opnået i din fritid kan ogås blive taget i betragtning. Det gælder især, hvis du har arbejdet frivilligt i en forening, organisation eller andet. Fremgår dine færdigheder i dansk og matematik ikke af din dokumentation, vil disse også blive afprøvet. 

Ligesom det er uddannelsesstedet, der vurderer, hvorvidt din erfaring er relevant, så er det også dem, der udsteder dokumentation for de af dine kompetencer der anerkendes i din RKV. Det er på baggrund af denne, at dit skole- og praktikforløb tilrettelægges. 

Erhvervsuddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grund- og et hovedforløb, hvor det er din uddannelsesbaggrund og tidligere erfaring, der afgør længden af dit grundforløb. Det kan således vare fra 0 - 20 uger. 

Uddannelsens hovedforløb består af både skoleforløb og praktikperioder. Længden af hovedforløbet varierer fra uddannelse til uddannelse. 

EUV1: Her har du haft minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det medfører, at du ikke behøver et grundforløb, men kan gå direkte til et standardiseret euv-hovedforløb med undervisning, men uden praktikperioder. 

EUV2: Her har du nogen relevant erhvervserfaring eller en tidligere uddannelse. Det betyder, at du skal gennemføre et grundforløb på op til 20 uger. Herefter skal du gennemføre et standardiseret euv-forløb med undervisning og op til 2 års praktik

EUV3: Her har du ingen relevant erhvervserfaring eller tidligere uddannelse. Det betyder, at du skal gennemføre et 20-ugers grundforløb og et hovedforløb, der svarende til det, der udbydes på de almene erhvervsuddannelser. 

Du skal som nævnt ovenfor være fyldt 25 år før du kan søge ind på en euv, men samtidig skal du have:

  • afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning og
  • afsluttet folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit.

Hvis sidstnævnte ikke er tilfældet, kan du opkvalificere dit dansk- og matematikniveau på VUC. Da skal du have: 

  • bestået almen voksenuddannelse (AMU) i dansk og matematik på G-niveau eller
  • bestået forberedende undervisning (FVU) i læsning på trin 4 og matematik på trin 2

Du opfylder danskkravet, hvis du har bestået Danskuddannelse 3 eller Studieprøven. 

Du kan desuden komme uden om karakterkravet, hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads., Du behøver heller ikke at opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.