Professionsbachelor
Ingen anmeldelser

Administrationsbachelor

UC SYD, i Esbjerg (+1 lokationer)
Længde
3,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt
Længde
3,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt

Hvorfor vælge UC SYD?

Du er tæt på din underviser og dine medstuderende

Du får gode jobmuligheder

Du gør en forskel for andre mennesker

Om uddannelsen

administrationsbachelor

Bliv administrationsbachelor - Vær det vigtige bindeled

På administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD giver vi dig kompetencerne til at løse administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af professioner og sektorer.

Hvis du vælger at tage en administrationsbacheloruddannelse får du et vælg af muligheder, når du skal videre på arbejdsmarkedet.


Dit udbytte af uddannelsen

Som professionsbachelor i offentlig administration er du en medarbejder, der har det store overblik, forstår vigtigheden af koordination og samarbejde, og ved hvad service og opgaveløsning kræver. Det ruster dig til en bred vifte af administrative jobs.

Du kan f.eks. arbejde som:

 • Administrator: Her kan du blandt andet arbejde med administrative driftsopgaver, koordinering, kvalitetssikring, opfølgning, sagsbehandling og meget andet.
 • Konsulent: Det kan eksempelvis være som HR-, økonomi eller udviklingskonsulent.
 • Vejleder: Du kan arbejde med vejledning inden for f.eks. beskæftigelsesområdet, hvor du kan gøre en forskel for andre mennesker, som skal finde den rette karrierevej.
 • Koordinator: Som koordinator vil du være bindeled i den opgaveløsning, der skal udføres, og du skal have overblikket over processen i opgaverne. Du kan f.eks. arbejde med ledelsesunderstøttelse som udvalgssekretær eller lignende.


Indhold på uddannelsen

Med administrationsbacheloruddannelsen får du en stærk faglig profil, og du får mulighed for at målrette din uddannelse mod det, som du brænder allermest for. Uddannelsen giver dig gode muligheder for job og karriere i både den offentlige og private sektor.

Du får gennem uddannelsen forståelse for opbygningen og kompleksiteten af den offentlige sektor, og du får kompetencerne til at kunne facilitere processer, koordinere, kommunikere og indgå i tværfaglige sammenhænge. Gennem et solidt teoretisk og metodisk fundament bliver du i stand til at bidrage med et skarpt analytisk og strategisk blik på arbejdsopgaverne.


Uddannelsens opbygning

På studiets første et og et halvt år vil du blive undervist i de seks obligatoriske grundmoduler, som dækker over fire kerneområder:

 • Administration
 • Borger og demokrati
 • Politik og policy
 • Kvalitet og innovation

Herefter vil du have mulighed for selv at præge din uddannelse, ved at vælge valgmoduler, der interesserer dig. 

To og et halvt år inde i uddannelsen har du fået din teoretiske rygsæk fyldt op, og du skal nu og prøve dine kompetencer af i praksis. Praktikken varer et halvt år. I det halve år kommer du i praktik på en arbejdsplads og skal indgå og deltage i de daglige opgaver.

Du afslutter uddannelsen med dit bachelorprojekt.

Ansøgning og adgangskrav

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen

eller

Erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, matematik C eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Administrationsbachelor
Kom i kontakt med skolen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

UC SYD - for de studerende, samfundet og fremtiden

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland. En vigtig vidensinstitution, et samlingspunkt for landsdelen. Vi har 14 professionsbacheloruddannelser, enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser. Vi udbyder en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoretet