Vis studentum.dk som: Mobile

Kommunikation (Aalborg og København) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Dansk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 1. april
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Kommunikation (Aalborg og København)

Interesserer du dig for journalistik og formidling, kultur og forbrug, kampagner og reklame?

Synes du menneskers adfærd og interaktion samt brug af sprog og medier er spændende? Finder du det interessant, hvordan moderne organisationer planlægger og tilrettelægger såvel intern som ekstern kommunikation?

- Så er en kandidatuddannelse i Kommunikation måske noget for dig!

På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne undersøge og udvikle kommunikations- og informationsindsatser, og at du samtidig skal kunne planlægge, iværksætte, varetage og evaluere sådanne i og fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen i Kommunikation får du mulighed for at specialisere dig inden for dit særlige interessefelt. Uanset hvilken bacheloruddannelse du tidligere har gennemført, så har du helt sikkert en bestemt viden og nogle særlige interesser, som du kan konkretisere, videreudvikle og specialisere.

Overordnet set får du som studerende på kandidatuddannelsen i Kommunikation, mulighed for at specialisere dig overvejende inden for enten:

 • Medieformidlet kommunikation
 • Interpersonel kommunikation
 • Eller du kan vælge mellemvejen, hvor du arbejder integreret med de to.

Herudover har du mulighed for at koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

 • Markedskommunikation, medier og offentlighed
 • Æstetik
 • Strategisk kommunikation og ledelse
 • Målgrupper
 • Forbrug samt forbrugsadfærd og -tendenser
 • Oplevelsesøkonomi
 • Etik
 • Organisations- og personaleudvikling
 • Proces- og projektstyring.

Med en kandidatuddannelse i Kommunikation handler det om, at du finder lige netop dit interesseområde og derudfra skaber din unikke faglige profil.

Ansøgning og adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Kommunkation (Aalborg og Sydhavn)

 • Humanistisk Informatik (Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab og Kommunikation)
 • Informatik
 • Flere sproguddannelser som f.eks. Tysk, Engelsk og International Virksomhedskommunikation

For at en bacheloruddannelse vurderes at være relevant, skal dens centrale fagområder give kompetencer inden for interpersonel kommunikation og/eller organisations-/virksomheds- /markedskommunikation og/eller medieformidlet kommunikation i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point, eller hvor kernefaglige elementer i et omfang svarende til 60 ECTS-point er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i Kommunikation.

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Det er studienævnet for Humanistisk Informatik, der vurderer ansøgningerne til kandidatuddannelsen i Kommunikation. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april med studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på . 

Udlandsophold med Aalborg Universitet

Hvis du gerne vil opleve verden, mens du læser, har du gode muligheder for at realiserer dette gennem et studium på Aalborg Universitet. Universitetet har nemlig samarbejdsaftaler med en række universiteter rundt om på kloden, hvor du kan læse et halvt til et helt år. Men har du et særligt ønske, så kan du også søge uden om samarbejdsaftalerne. Aalborg Universitet har et internationalt kontor som hjælper dig med et uddannelsesophold i udlandet. Udfyld en interesseanmeldelse og få mere at vide.

Eksamen og diplom

En kandidatgrad i Læring og forandringsprocesser.

Pris

Denne uddannelse er SU- berettiget.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk


Evalueringer

Line Jensen   |   25-09-2014
Undervisningen på kommunikation er virkeligt varieret. Masser af kompetente lærere underviser i hvert deres specifikke fagområde og benytter sig af forskellige undervisningsformer, der gør det motiverende at være i skole. Der dannes en bred ramme om faget, og det er muligt at farve sin egen læring.
          (3)