Som ansat i Skatteforvaltningen, deltager du i den centrale administration af told-, afgifts- og skatteforholdene i Danmark.

Som skattefunktionær kan du arbejde med forskellige områder. Du kan både arbejde med virksomheder, hvor du kontrollerer regnskaber samt rådgiver og vejleder om told og afgifter. Anden opgave ligger i tolden, hvor du kontrollere varer,

Læs mere om Skattefunktionær

En stor del af skattefunktionærerne kontrollerer regnskaber fra virksomhederne. Dette kontrolarbejde udføres for at sikre, at virksomhederne betaler de afgifter og skatter til staten, som de skal ifølge lovgivningen.

Foruden A-skat og selskabsskat drejer det sig om moms og punktafgifter, dvs. de særlige afgifter på spiritus, tobak, biler, benzin osv.

Skattefun

Læs mere om Skattefunktionær

Skat er en del af Skatteministeriet. Skat er opdelt i syv styrelser, herunder Skattestyrelsen og Toldstyrelsen.

Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Toldstyrelsen skal sikre, at handel med varer over landegrænser sker nemt og med korrekt toldbetaling og at kun lovlige varer

Læs mere om Skattefunktionær
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Skattefunktionær