Liberal Alliance uddannelsespolitik - #Uddpol med LAU


Hvad mener Liberal Alliance Ungdom om uddannelsespolitik?Navn: Carl Andersen, Head of Policy Development

Parti: Liberal Alliance Ungdom

Hvad mener Liberal Alliances Ungdom om uddannelsespolitik?

Studentum har interviewet Liberal Alliance Ungdom om deres holdninger til uddannelsespolitik. Som forventet har de klare holdninger og forslag, der ligger udenfor det normale politiske spektrum.

Ligesom alle andre er LAU imod skraldespande, og det vil ikke komme som nogen overraskelse, at de ønsker topskatten afskaffet. Men hvis vi accepterer, at folk kun sjældent og langsomt flytter partipolitisk ståsted, at førstegangsvælgere stemmer på LA, og LAU er er fremtidens LA, så vil det sige at Danmarks uddannelsessystem om nogle år sagtens kunne minde mere om USAs og Sverige, end det vi kender her hjemme fra. 

Læs med nedenfor, hvor LAU snakker om frihed, krav til de unge, adgangskrav i gymnasiet og meget mere. Ambitionen er at lave SUen om til et lån, at privatisere universiteter og gymnasier. Og ja, så privatiserer de også lige folkeskolen i sidste åndedrag. 

Mener I, at fremdriftsreformen lægger for stort pres på de studerende?

"Fremdriftsreformen har haft en række negative konsekvenser, som vi nu ser. Dette skal vi rette op på. Det kan ikke passe vi alene fokuserer på at få folk uddannet - vi skal også fokusere på kvaliteten af dem, som bliver uddannet. Kvalitet frem for kvantitet."

Hvordan ser I, at den studerende skal leve op til kravene fra arbejdsgiverne om erhvervserfaring og samtidig komme hurtigt gennem sit studie?

"Dette er netop et af problemerne med reformen. Vi mener erhvervserfaring er vigtigt. Derfor ønsker vi også at fjerne loftet over, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. På sigt vil Liberal Alliances Ungdom afskaffe SU´en og omlægge den til et lån."

Hvordan vil I afhjælpe, at studerende, der står over for tvangsmerit ikke kommer ud på den anden side med en uddannelse, der er sat sammen af vidt forskellige og irrelevante fag?

"Reformen skal tilbagerulles hurtigst muligt og gentænkes."

Overuddanner Danmark ungdommen?

"Det er som om svaret fra venstrefløjen altid er ”mere uddannelse”. Det mener vi ikke nødvendigvis. Vi ser hellere øget kvalitet af de uddannede fremfor alene en stor kvantitet."

Hvordan får vi flere på erhvervsuddannelser?

"Ved at begrænse adgangen til gymnasiet. Alt for mange ender (forkert) på en boglig linje. Derudover skal vi have respekten for erhvervsuddannelserne tilbage, og der skal skabes praktikpladser igennem økonomisk vækst i det private erhvervsliv."

Hvad er jeres holdning til, at flere unge skal tage en naturvidenskabelig uddannelse?

"Det ville være super, hvis flere unge ville gøre det. Der er mangel på ingeniører mv., men incitamentet for at tage en lang og svær uddannelse, og blive i DK bagefter, er lille grundet vores topskat. Derfor skal den fjernes."

Skal antal studiepladser styres politisk eller af universiteterne selv?

"Universiteterne skal selv styre det. I princippet bør universiteterne privatiseres. Kassedamen skal ikke betale naboens cand.phil i oldgræsk."

Hvad er jeres holdning til, at folkeskoleelever skal have et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget på gymnasiet?

"Vi mener, at så længe staten stadig har en finger med i den videre uddannelse af borgerne, skal der være et krav på 7. Det nytter ikke noget, at vi får en masse folk, der ikke er dygtige nok ind på de boglige uddannelser. På sigt ønsker vi gymnasierne mv., privatiseres, hvorefter det må være op til skolerne selv, og ens egen økonomi og ambition, hvad der skal til."

Hvad er effekten af at sætte adgangskrav til de unge, der drømmer om at komme i gymnasiet?

"Effekten er, at de unge vil tage Folkeskolen seriøst. At vi vil kunne højne niveauet på vores videreuddannelser. At vi vil løfte erhvervsuddannelserne fra at være en ”skraldespand” til en prestigemæssig uddannelse."

Hvad er planen for de unge, der ikke kommer ind?

"De kan opkvalificere sig, hvis de vil læse videre, de kan søge ind på erhvervsskolerne eller de kan tage et ufaglært arbejde. Muligederne er uendelige for de som stræber."

Er der nok studieboliger i København?

"Der kunne sagtens bygges flere hvis planloven blev liberaliseret."

Hvordan vil I sikre billige boliger til studerende/unge?

"Ved at tillade at bygge højere og mere alternativt."

Hvad er jeres holdning til forældrekøb?

"Vi har intet imod at forældre køber en lejlighed til deres børn."

Hvor stor en andel bør uddanne sig i København/Århus?

"Det skal politikkerne ikke blande sig i."

Hvad er jeres ultimative mærkesag inden for uddannelsespolitik?

"På sigt at få privatiseret uddannelsessystemmet. Dog skal alle have ret til en basis-uddannelse fra 0-10 klasse betalt af fællesskabet. Dog leveret af private."

LAU beder os om at bemærke, at der er markante forskelle på LA og LAU politik.


Senest opdateret: 06 jan 2017

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide