Fleksibiliteten er givet tilbage til de studerende

Mere fleksibilitet til de studerende

En ny aftale blandt alle partierne på Christiansborg giver de studerende end langt større fleksibilitet end tidligere, og dermed flere muligheder. Med aftalen bliver det langt nemmere for de studerende at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, ligesom at det at komme hurtigt i gang og igennem ikke længere giver ekstra bonuspoint.

Fra næste sommer får de studerende langt flere muligheder for at tage en tilpasset uddannelse, hvor der både er plads til fordybelse og arbejde. Det bliver blandt andet muligt at studere på deltid, og samtidig får universiteterne mulighed for at udbyde en 1-årig overbygning til bacheloren.

Fleksibilitet for fremtidens uddannelser

De fleksible universitetsuddannelser har en afgørende betydning for fremtidens uddannelse, det mener både uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, og de to store akademiske fagforeninger Djøf og Dansk Magisterforening. Tommy Ahlers siger i forbindelse med pressemeddelelsen:

“Det er rigtig godt, at de studerende nu får større fleksibilitet. Nogle har appetit på at prøve bacheloruddannelsen af på arbejdsmarkedet og blive klogere, mens de har et job. Det kan de nu. Og de kan være sikre på, at der er en plads på universitetet, hvis de vil tilbage til studierne og læse videre. Jeg har, siden jeg tiltrådte, været optaget af at give studerende flere muligheder og mere frihed. Med den her aftale bliver det en realitet.”

Fagforeningerne jubler over det nye forslag, og specielt muligheden for at holde 3 års pause mellem BA og kandidat, uden at miste retten til sin kandidat vækker glæde.

Det har ifølge både Djøf og DM en stor betydning at de studerende har mulighed for at afprøve arbejdsmarkedet, inden de vælger deres kandidat. Her kan de arbejde fuldtid, lave frivilligt arbejde, rejse, stifte familie, blive iværksættere, eller hvad de nu har lyst til. Den fleksibilitet er vejen til et bedre og mere afbalanceret valg blandt de studerende.

Ny regel for kommende videregående studerende

Udover reglerne der styrker fleksibiliteten blandt de unge, der allerede studere nu. Så er partierne også kommet frem til en afskaffelse af 1,08-reglen. Det er en regel der giver ansøgere af videregående uddannelse mulighed for at gange deres gennemsnit fra gymnasiet med 1,08, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år.

Denne regel vil være afskaffet i 2020, og dermed prøver Tommy Ahlers at skrue ned for karakterjagten, og det hurtige valg af uddannelse. Han mener nemlig at optaget skal afspejle hvor dygtig du er, og ikke hvor hurtig du er.  

Senest opdateret: 07 dec 2018