Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4
Annoncer

Reportage

Mere om Logistikøkonom uddannelse

Logistik omfatter en strategiske styring og distribuering af virksomhedens indkøb. Logistik er helhedssynet og koordinationen på tværs af afdelinger og virksomheder. Det indebærer målrettet styring af materialestrømme ved fremstilling og distribution af varer.

Med en uddannelse som logistikøkonom får du en central rolle i en virksomheds udveksling af varer, informationer og penge i et globalt perspektiv. Logistik er i voldsom vækst, og du har derfor gode muligheder for at finde job efter endt uddannelse.

Du vil kunne træde ind i shippingfirmaer og rederier, men også samtidig være relevant for større virksomheder for hvem et fokus på indkøb ofte har strategisk vigtighed. 


Hvordan er uddannelsen opbygget?

Effektiv logistik binder verden sammen - og med en uddannelse som logistikøkonom er du med til at sikre distribuering og produktionen. 

Du vil blandt andet opnå kendskab til:

 • Transportmåder
 • Forsikringsforhold
 • Betalingsformer
 • Leveringsbetingelser
 • Distribution og produktion

Selve uddannelsen tager 2 år, og er bygget op omkring 4 semestre. 

På de første 3 semestre vil du få varieret og praksisnær undervisning. Dette indebærer blandt andet:

 • projektarbejde
 • caseøvelser og præsentationer
 • Holdundervisning

På 3. semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag og dermed påvirke din studieretning.

På den sidste del af uddannelsen skal du et semester i praktik. Her har du mulighed for, at bruge de kompetencer og kvalifikationer du har erhvervet dig gennem uddannelsen i praksis. 

På 4. semester skal du derudover også skrive det afsluttende eksamensprojekt, som typisk vil blive gennemført i et tæt samarbejde med en virksomhed. 


Kom i praktik under uddannelsen

Som studerende på logistikøkonomuddannelsen skal du også i gennem et praktikforløb. Dette er en rigtig god mulighed for at få afprøvet noget af den teoretiske viden, du har tilegnet dig i praksis. Praktikperioden vil typisk være ulønnet og foregå i en privat virksomhed. Praktikperioden giver dig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. 

Relevante afdelinger for et praktikophold kunne være:

 • Indkøbsafdeling
 • Transportafdeling
 • Produktionsafdeling

Når du har færdiggjort din uddannelse vil du ikke blot komme ud med relevant faglig viden, men du har allerede prøvet at arbejde inden for det området, og dannet et fundament for din videre karriere. 


Jobmuligheder som logistikøkonom

Logistikbranchen er i rivende udvikling og derfor er logistikøkonomer særligt eftertragtede. Der er blandt andet jobmuligheder inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt.

Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handels- eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber, både nationalt og internationalt. 

Typiske jobtitler er:

 • International marketingkonsulent
 • Logistikkonsulent
 • Eksportchef
 • Eksportkonsulent
 • Transportplanlægger
 • Indkøbskonsulent
 • Produktionsplanlægger
 • Logistikchef


Adgangskrav til uddannelsen

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med engelsk B og matematik C
 • Handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer, lager- og terminaluddannelsen (trin 3), personbefordringsuddannelsen (trin 3), buschauffør i kollektiv trafik, turistbuschauffør, kranuddannelsen (trin 3), postuddannelsen (trin 3) eller vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk B og matematik C