Logistikøkonom

Cphbusiness
2 år
SU-godkendt
Heltid
Erhvervsakademiuddannelse
København
august 2023

Om uddannelsen

Bliv en nøglespiller på det globale marked med en logistikøkonom uddannelse

Vil du arbejde med indkøb, supply chain management, produktions- eller transportplanlægning i et internationalt miljø, og vil du være med dér, hvor tingene sker? Så er uddannelsen til logistikøkonom lige noget for dig.

Erhvervsakademiuddannelsen logistikøkonom er noget for dig, der vil arbejde med indkøb, supply chain management, produktion og produktionsplanlægning.

Logistik er i voldsom vækst, og du har derfor gode jobmuligheder som logistikøkonom både i Danmark og i udlandet. Du vil i løbet af uddannelsen bl.a. få opbygget en viden om vilkår for virksomheden, dens omverden, produktionsprocesser og distributionsformer. Der er logistik i alt, uanset om det er at arrangere Roskilde Festival, sende nødhjælp til verdens brændpunkter eller styre et lager i Kina.

Du får et solidt kendskab til informationsteknologi og moderne planlægningsværktøjer.

Uddannelsen til logistikøkonom er en 2-årig videregående uddannelse, hvor de første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning såsom projektarbejde, gæsteforelæsninger m.m.

4. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået i undervisningen i praksis. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav til Logistikøkonom uddannelsen:

Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Gymnasial uddannelse:

Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

 • Almen studentereksamen (STX)
 • HF-eksamen (HF)
 • Merkantil studentereksamen (HHX)
 • Teknisk studentereksamen (HTX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
 • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

 • Engelsk B og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C

Erhvervsuddannelse:

Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

 • Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Kranuddannelsen (trin 3)
 • Kørselsdisponent
 • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
 • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
 • Postuddannelsen (trin 3)
 • Turistbuschauffør (trin 2)
 • Vejgodstransportuddannelsen (trin 3)

Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor - dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

 • Engelsk B og matematik C

Studiets opbygning

Logistikøkonomuddannelsens opbygning:

Logistikøkonomuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

På 3. semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag og dermed påvirke din studieretning.

4. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen i praksis. På det sidste semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Det er også på 4. semester, du har mulighed for at specialisere dig inden for præcis det område, du finder mest interessant.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Uddannelsen til logistikøkonom er bygget op omkring seks temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

Eksamen og diplom

Eksamen på Logistikøkonom uddannelsen:

2. semester

Ved udgangen af 2. semester skal du til:

 • En skriftlig seks timers prøve i en virksomhedscase. Der gives én karakter.
  Du får udleveret casen til gennemlæsning 48 timer før prøven. På eksamensdagen får du udleveret nogle konkrete spørgsmål til casen, som du har seks timer til at besvare.
 • Mundtlig og skriftlig eksamen i communication and negotiation (på engelsk).

3. semester

Ved udgangen af 3. semester skal du til:

 • Et 30 minutters mundtligt forsvar af en skriftlig opgave.
  Du vil få udleveret et case-oplæg, som du efterfølgende har syv dage til at besvare. Besvarelsen er individuel, men du må gerne diskutere casen med dine medstuderende. Du skal efterfølgende forsvare din opgave mundtligt.
 • To valgfagseksamener.

4. semester

På 4. semester skal du til:

 • En mundtlig eksamen (30 minutter) i forbindelse med din praktikrapport.
 • Forsvar af den afsluttende eksamensopgave.
  Forsvaret af eksamensopgave er den afsluttende eksamen på uddannelsen og ligger derfor sidst i 4. semester. Eksamen tager udgangspunkt i et individuelt 45 min. mundtligt forsvar af din skriftlige opgave. Det afsluttende eksamensprojekt tager typisk udgangspunkt i centrale problemstillinger fra praktikopholdet.

Kontaktinfo

Cphbusiness

Landemærket 11
1119 København K

 Vis telefonnummer
www.cphbusiness.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Logistikøkonom endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 2 evalueringer
Se alle evalueringer
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9