Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2
Annoncer

Populære kategorier

Reportage

Dyrlæge

Sådan bliver du dyrlæge - bedre kendt som dyrenes bedste ven!

For at blive dyrlæge i Danmark, er første led at opnå en bachelorgrad i Veterinærmedicin. Det er nemlig den eneste indgang til at blive dyrlæge og hermed er det rigtig klogt, at gøre sig bekendt med uddannelsens opbygning og struktur såfremt du skal være dyrlæge. I dag har Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet monopol på at uddanne dyrlæger i Danmark, hvorfor uddannelsen indtil videre udelukkende kan læses i København. Som en ekstra bonus har uddannelsen to topmoderne veterinære undervisningshospitaler og er en af de bedste i Europa.

Uddannelses indhold

På første år, påbgeyndes uddannelsen med med et introduktionskursus og et kursus i veterinær kemi og biokemi. Herefter er det basale veterinærmedicinske fag du undervises i, heriblandt områder som dyreceller, genetiske principper for nedarvning af egenskaber og sygdomme og cellebiologi og husdyrenes anatomi og fysiologi. 

På andet år, undervises i sygdomme, deres udvikling, spredning, behandling og forebyggelse. Hermed får du et grundlæggende kendskab til patologi, læren om sygdomme, og du får desuden konkret viden om parasitter, bakterier, og vira. 

På tredje år, introduceres du til husdyrsygdommene, hvordan de spredes blandt dyr og mennesker samt hvad man kan gøre for at undgå smittespredningen. Endvdiere er fokus også på håndtering af dyr og dyrs adfærd samt lovgivning om dyr. Slutteligt afsluttes bacheloruddannelsen med et skriftligt og mundtligt bachelorprojekt, hvilket kan omhandle områder som sygdomsbakterier i fødevarer og programmeret celledød. Bachelorprojektet kan skrives alene eller med dine medstuderende af mindre grupper. 

Uddannelses opbygning

Selve uddannelsen er opbygget omkring ugentlige holdundervisninger på ca. 20 timer hvor man med sit hold undervises i pensum. Holdundervisningen veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, undervisning i mindre hold og praktiske øvelser. Her er det en oplagt mulighed at danne overblik over fagets område og forståelse for pensum. Tilføjelsesvis, er e-læringsforløb også en fast del af uddannelsens opbygning. 

På samme tid forventes det, at du bruger resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på at forberede dig og studere selvstændigt. Også betgenet som 'selvstudie', vil dette fylde meget i din hverdasg som studerende på uddannelsen i Veterinærmedicin, hvorfor det vil være fordelagtigt at skabe strukurterede rammer til din forberedelse. 

Det primære undervisningssprog er dansk. Dog kan du forvente, at noget litteratur er på engelsk. 

Efter endt bachelor- og kandidatuddannelse i Veterinærmedicin, kan du blandt andet blive dyrlæge i klinisk praksis, hvor du diagnosticerer og behandler syge dyr. Du kan også arbejde med vaccination af kæledyr eller udføre analyser i et laboratorium.

Specifikke adgangskrav 

 • En adgangsgivende eksamen (som f.eks. en studentereksamen) med mindst 6,0 i gennemsnit eller med enbestået KU kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Endvidere skal følgende fag være bestået, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C

OBS: Såfremt du ikke opfylder adgangskravene, kan du via KU's hjemmeside læse mere om dine muligheder. 

Hvor kan jeg arbejde som dyrlæge?

Der er mange spændende og forskellige arbejdspladser som uddannet dyrlæge, som ovennævnt kan du b.la. arbejde i dyreklinikker, dyrehospitaler, Zoologiske haver eller laboratorier. Du kan også arbejde i fødevaresikkerhed og -kvalitet, i medicinalindustrien, i forskning og udvikling inden for økologi og miljøbeskyttelse eller inden for undervisning og rådgivning.

Har du altid drømt om at arbejde som dyrelæge i udlandet? Så frygt ej, der er nemlig både mulighed for at uddanne dig og arbejde i udlandet som dyrlæge. Vælger du at arbejde i udlandet, så vil mange af arbejdsområderne være tilsvarende til de danske.

Så - hvad venter du på?

Lyder ovenstående som en fremtidig karriere du kan se dig selv udfolde og udvikle dig i? Er du klar på en alsidig og purposedrevet retning med fokus på dyrs sundhed og dyrevelfærd?

Dyrlægens arbejdsområde favner bredt, hvilket betyder, at du opnår kompetencer indenfor flere områder. Som færdiguddannet dyrlæge kan du bl.a. arbejde i privat praksis eller på dyrehospitaler eller i biotek- og biomedicinvirksomheder, hvor efterspørgslen på dyrlæger er særligt stor.