Filtrer efter
Biologi
Uddannelsestype
Sted
Online undervisning
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4
Annoncer

biologi

Skal du læse biologi gennem fjernundervisning?

Er du fascineret af, hvordan liv bliver skabt, og hvordan det kan påvirkes og opretholdes? Er du vild med biologiske fænomener og de spørgsmål, som de stiller os mennesker overfor? Vil du gerne selv være med til, at tilpasse din undervisning, således den passer ind i din hverdag? Hvis du kan sige ja til ovenstående, så er biologi gennem fjernundervisning et godt bud på en uddannelse, der vil passe til lige netop dig. 

Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som – biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Med fjernundervisning får du større frihed og fleksibilitet til at balancere din hverdag med dine studier. Her bestemmer du selv, hvor og hvornår du vil studere og undervisningen bliver dermed på dine præmisser. 

Hvad er mine muligheder med en uddannelse i biologi?

Når du tager en uddannelse i biologi, tilegner du dig en lang række kompetencer:

 • Du opnår viden om biologiske fagområder.
 • Du lærer at arbejde med levende organismer.
 • Du lærer at tilegne dig ny biologisk viden på videnskabeligt niveau.
 • Du lærer at formulere, analysere og afgrænse biologiske problemstillinger.

Biologi giver dig mange mulige karriereveje, afhængigt af dine faglige interesser inden for området. En biolog er interessant for mange arbejdsgivere, både i det offentlige og private. Oftest vil du kunne arbejde inden for forskningsområdet, både i det private og offentlige. 

Hvordan er undervisningen opbygget på biologi fjernundervisning?

Når du tager et kursus som fjernundervisning, skal du ikke møde op fysisk til undervisning. På denne måde har du mulighed for at studere uanset, hvor du befinder dig. Din arbejdsplan og undervisningsmateriale vil være tilgængeligt for dig digitalt under hele forløbet. 

Du vil være tilknyttet en underviser i løbet af kurset, som du vil kunne rette kontakt til løbende, hvis du har spørgsmål til undervisningen eller kursets indhold.

Du skal dog være opmærksom på, at der på nogle uddannelser for biologi fjernundervisning er visse obligatoriske laboratorieforsøg, som skal gennemføres for at kunne bestå. Kontakt det enkelte undervisningssted, for at være sikker på, hvordan kurset forløber.  

Fag på uddannelsen

Under kursets forløb vil du eksempelvis blive introduceret for følgende temaer:

 • Virus
 • Enzymer
 • Bioteknologi i produktionen
 • Forskellige organsystemer
 • Energiomsætning
 • DNA's opbygning og funktion
 • Cellers struktur, funktion og evolution
 • Almene genetiske begreber herunder samspillet mellem arv og miljø
 • Udvalgte økologiske processer og deres betydning

Fagets titel og indhold afhænger selvfølgelig af, hvor du vælger at tage uddannelsen samt hvilket niveau du skal studere på. 

Eksamen på uddannelsen

Afslutningsvis afholdes der en mundtlig prøve på baggrund af det stof der har været inddraget på kurset. Eksamensopgaven vil indeholde en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i tilknytning til et eller flere af de behandlede temaer.

Eksamen foregår typisk enkeltvis, og du skal forvente, at den mundtlige eksamen tager omkring 30 min. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man til eksamen skal møde fysisk op, selvom selve undervisningen er fjernundervisning. 

Det er typisk den måde, at eksaminerne foregår, men det kan variere afhængig af, hvor du vælger at tage din uddannelse, og hvilket niveau du læser. Forhør dig derfor med undervisningsstedet og din underviser, hvis du vil vide mere om eksamensformen.