Vis studentum.dk som: Mobile

Cand.merc.(kom) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Copenhagen Business School
Længde: 2 år
Sted: København

Om uddannelsen

Læs erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBSStart karrieren med en Cand.merc.(kom) på CBS

Brænder du for virksomhedskommunikation og erhvervsøkonomi? Copenhagen Business School tilbyder en Cand.merc.(kom). - en kandidat i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Sæt skub i karrieren med en kandidat i virksomhedskommunikation og erhvervsøkonomi. Der vil både være undervisning på dansk og engelsk. Det her er overbygningen til dig, der har læst HA(kom.) og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Virksomhedskommunikation - ændre strategiske processer

Cand.merc.(kom.) beskæftiger sig med kommunikation i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv. Udgangspunktet er, at når virksomheder og andre organisationer skal agere kommunikativt for at nå deres mål, mangler der ofte både konkret og strategisk overblik ift. såvel kommunikationens formål som den overordnede ramme, kommunikationen skal udfoldes inden for.

På kandidaten i virksomhedskommunikation og erhvervsøkonomi:

  • lærer du at gennemskue, forklare, udvikle og ændre kommunikative og strategiske processer i komplekse, foranderlige – og også ofte globale – organisatoriske sammenhænge

  • får du et teoretisk og analytisk fundament for at arbejde strategisk med kommunikation – i samspil med de forretningsmæssige mål og virksomhedens interne og eksterne virkelighed.
Det handler både om at forstå at lede kommunikative processer – og at forstå kommunikationens betydning for ledelse.

Specialisér dig med 4 profilerCand.merc.(kom) i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Mens alle studerende følger de samme fag på 1. semester, vælger du på 2. semester mellem fire forskellige profiler: LOC, PRMC, CASC og DMOC. Du skal vælge i løbet af 1. semester, hvilken profil du vil følge.

Bemærk at den enkelte profil kun oprettes, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Det er dermed ikke sikkert, at alle 4 profiler oprettes hvert år.

Leadership, Organization, Communication, LOC
Profilen giver dig teoretisk viden og analytiske færdigheder ift. at forstå samspillet mellem ledelse, organisation og kommunikation – primært internt i organisationer.

Du lærer at arbejde strategisk og analytisk med kommunikative og ledelsesmæssige områder som identitet, forandringer, diversitet samt magt og kontrol.

Public Relations and Marketing Communication, PRMC
Profilen giver dig teoretisk viden og analytiske færdigheder ift. at forstå de kommercielle og politiske aspekter af kommunikation mellem virksomheder og deres omverden. Du lærer at arbejde med strategiske og taktiske aspekter af PR og markedskommunikation – herunder kampagner, issues management og bredere spørgsmål om legitimitet og corporate governance.

Corporate Accountability and Stakeholder Communication, CASC
Profilen giver dig teoretiske og analytiske perspektiver på, hvordan virksomheder (og andre typer organisationer) håndterer et stigende krav om dokumentation, ansvarlighed og kommunikation med interessenter.

Kurserne på denne profil fokuserer på teoretiske og praktiske aspekter af ansvarlighed, styring og etik og giver dig mulighed for at arbejde strategisk med forventninger om CSR-kommunikation og CSR‐politikker.

Digital Media, Organization and Communication, DMOC
Denne profil har til formål at give dig en teoretisk, strategisk og praktisk indføring i de muligheder og udfordringer, som udbredelsen af digitale medieteknologier udgør for kommunikation, organisation og ledelse.

Praktik under din Cand.merc.(kom)

Hvis du er interesseret i en praktikperiode i en virksomhed, er der mulighed for det på valgfagssemestret. Gennem praktikken arbejder du i en virksomhed med emner, der er relevante for cand.merc.(kom.).

Derefter skal du skrive en opgave, hvor du holder erfaringerne fra praktikken op mod de teorier og tanker, du har lært på studiet. Praktikken kan erstatte to af dine normalt fire valgfag.

Ansøgning og adgangskrav

Naturlig overbygning til

Cand.merc.(kom.) er den naturlige overbygning for HA(kom.) og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Adgangskrav

Du er sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav, og
B) opfylder sprogkravet, og
C) opfylder det generelle adgangskrav om at have en akademisk bachelorgrad inden for det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område.

 

Kontaktinfo

Copenhagen Business School

2000 Frederiksberg C
Solbjerg Plads 3
Copenhagen

 Vis telefonnummer
www.cbs.dk