Vis studentum.dk som: Mobile

HA(kom.) - Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation

Copenhagen Business School
Længde: 3 år
Uddannelsestype: Bacheloruddannelse
Sted: København

HA(kom.) - Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation

Læs HA(Kom.) og kombinér økonomi og strategisk kommunikation

På HA(Kom.) får du kompetencerne til at udvikle virksomhedens strategiske kommunikation, både internt og eksternt, samt en forståelse for hvorfor virksomheden handler som den gør. Du får desuden stærke værktøjer til at forstå og analysere økonomiske beslutninger og indsigt i dine medarbejdere og kollegers måde at tænke på. 

HA(Kom.) er en treårig bachelor uddannelse, bestående af en række obligatoriske fag, enkelte valgfag og som afsluttes med en bacheloropgave på sidste år.

HA(Kom.) - strategi og forståelse

Studiet tager udgangspunkt i virksomheden og den omverden den bliver påvirket af. Dette er vigtigt, fordi du som kommunikatør for virksomheden skal forstå hvordan man skal kommunikere, hvad der skal kommunikeres om, og hvilke forandringer som skal skabes gennem kommunikationen. Du får igennem fagene mulighed for at forstå rammen for virksomhedens handlemuligheder, og hvilken betydning kommunikationen har i det handlerum. Internt i virksomheden lærer du at strukturer din kommunikation, så alle afdelinger får den information de har behov for.

Tag din HA(Kom) på CBS!Uddannelsen ser på kommunikation som noget, der spiller en rolle i alle aktiviteter i virksomheden. Her vil der være fokus på, hvordan du og virksomheden kan bruge kommunikation til at nå jeres mål.

Du vil få indsigt i kommunikationens rolle i flere forskellige emner, eksempelvis:

  • Medarbejdermotivation (HR)
  • Branding
  • Krisekommunikation
  • Markedsføring

De tre ben på HA(Kom.) - kommunikation, økonomi og samfundsforståelse

HA(Kom.) uddannelse hviler på tre ben: kommunikation, erhvervsøkonomi og samfundsforståelse. Du vil derfor opleve en blanding af fag, som handler om kommunikation, fag der handler om erhvervsøkonomi, ledelse, strategi og om virksomhedens omverden og samtid. For at du kan kommunikere for din virksomhed, er det vigtigt at du forstår virksomhedens ståsted. Det kan være økonomisk, samfundsmæssigt eller i forhold til interessenter.

På HA(kom.) er der tæt kobling mellem teori og virkelighed. Du kommer hele tiden til at forholde det, du lærer, til virksomheders praktiske virkelighed gennem øvelser, cases og praktik.

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav

For at du kan komme i betragtning til en bacheloruddannelse på CBS skal du:
1) have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen OG
2) opfylde de specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav

De specifikke adgangskrav til HA(kom.) - Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation er følgende fag og niveauer. Bemærk at de skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet)

  • Dansk A (minimum 6,0)
  • Matematik B
  • Engelsk B
  • Historie B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B, Idéhistorie B ELLER International økonomi B

Job & videreuddannelse

Jobmuligheder efter bacheloren

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Overbygning til bacheloren

Den naturlige overbygning til HA(Kom.) er Cand.merc.(Kom). Det er en direkte overbygning, hvor du får mulighed for specialisere dig inden for eksempelvis ledelse eller intern kommunikation.

Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt mhp. opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

CBS tilbyder flere forskellige Cand.merc. uddannelser, men du skal være opmærksom på at der kan være specifikke krav til dit valg af valgfag, hvis du vælger, en kandidat uddannelse som ikke er en naturlig overbygning.

Kontaktinformation til Copenhagen Business School

Copenhagen Business School

2000 Frederiksberg C
Solbjerg Plads 3
Copenhagen

 Vis telefonnummer
www.cbs.dk

De studerende giver karakterer

Ian Rix Kristensen   |   29-03-2016
På studiet får du indsigt i mange facetter i kommunikation, økonomi og organisationer. Der er et højt fagligt niveau, og der lægges fra start stor vægt på et godt sammenhold på studiet.
          (4)