Vis studentum.dk som: Mobile

Samfundsøkonomi - kandidat

Aalborg Universitet
2 år
Dansk
SU-godkendt
Heltid
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
Aalborg

Om uddannelsen

Samfundsøkonomi

Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi er en 2-årig uddannelse, der giver titlen cand.oecon. På kandidatuddannelsen er det muligt at vælge mellem to specialiseringer:

  • Samfundsøkonomi
  • Innovation og Videnøkonomi (MIKE-E)

Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi fokuserer bredt på analysen af samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger med vægt på teorier og modeller bag den økonomiske politik. Uddannelsen retter sig mod det brede arbejdsmarked for økonomer i den finansielle sektor, offentlige administration (kommuner, regioner og stat) samt større virksomheder og organisationer.

Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi (Innovation og Videnøkonomi) fokuserer på udvikling, spredning og anvendelse af viden som en central økonomisk faktor. Uddannelsen udbydes internationalt og gennemføres på engelsk i samarbejde med cand.merc.-uddannelsen. Der fokuseres bl.a. på analyse af erhvervsudvikling regionalt, nationalt og internationalt, og uddannelsen retter sig mod jobs i den private sektor (større virksomheder, finansielle institutioner, konsulentvirksomheder), den offentlige sektor samt danske og internationale organisationer.

Begge specialiseringer er også rettet mod jobs på forskningsinstitutioner og universiteter (ph.d.-forløb, videnskabelige assistenter og universitetsundervisere).

Se .

Pernille G. Jensen, kandidatuddannelsen, 4. semester, 2008


Da jeg påbegyndte uddannelsen til cand.oecon., var det først og fremmest begrundet i en stor interesse for politik og samfundsforhold. Sammenlignet med andre samfundsvidenskabelige studier vurderede jeg, at Samfundsøkonomistudiet i højere grad var praktisk håndgribeligt - forstået således, at man ikke blot ville lære at forstå og diskutere problemstillinger indenfor makroøkonomi og økonomisk politik, men også ville tilegne sig en række matematiske og statistiske redskaber, der muliggjorde konkrete løsningsforslag.

Fagligt er mine forventninger blevet indfriet, og min interesse for fagområdet er konstant blevet styrket undervejs i mit studieforløb. Men som studerende er det ikke kun det faglige indhold, der spiller en rolle. Når man taler om Samfundsøkonomi-studiet, er det svær t at komme uden om det utrolige sammenhold, der er blandt de studerende. Ikke blot i forhold til ens umiddelbare medstuderende, men i høj grad også på tværs af semestrene. På studiet er der tradition for, at sociale aktiviteter som studietur, faglige seminarer, julefrokoster og andre fester omfatter studerende fra alle semestre, hvormed man opnår et socialt og fagligt netværk på tværs af årgange. Og som yngre studerende var det meget nyttigt at kunne sparre med de, der allerede havde ’prøvet det hele’.

Flere vælger på kandidatuddannelsens 3. semester at tage i praktik eller studere i udlandet. Eksempelvis kan nævnes praktikophold i Indien og Singapore. Jeg har valgt at fortsætte studiet på Aalborg Universitet, hvor jeg på kandidatuddannelsens 3. og 4. semester er blevet ansat på et forskningsprojekt omkring nye danske virksomheders vækst og overlevelsesevne. Semestrene forløber derfor som en blanding af praktikophold og projektskrivning. Det er utroligt spændende som studerende at få lov at deltage i forskning. Og incitamentet til at skrive projekt øges kraftigt af, at man ikke længere ’blot skriver for at lære’, men skriver fordi ens resultater skal anvendes i praksis.

Fagligt har mit studiejob indtil videre været utroligt spændende, og det er et felt, jeg meget gerne vil arbejde videre med efter endt studieforløb. Drømmejobbet er derfor enten fortsat at beskæftige mig med arbejdsmarkedsforskning på universitetet eller arbejde med erhvervsudvikling indenfor kommune eller region.

Jacob Holm, kandidatuddannelsen (MIKE-E), 4. semester, 2008


Ærlig talt var det nok den store anvendelse af matematik, der først fangede min interesse, men det var økonomifagets alsidighed, der fastholdt den. Økonomi er på ingen måde et skarpt defineret område, og problemstillinger kan variere så vidt som fra historiske over politiske til decideret sociologiske.

Igennem studiet har jeg gjort stor brug af det sociale miljø på tværs af årgangene, der skabes gennem Økonomernes Forening. På hele bachelordelen af min uddannelse var jeg sikker på, at jeg skulle fortsætte på kandidatretningen i Samfundsøkonomi; jeg skrev endda bachelorprojekt om det meget lidt MIKE-relaterede emne ”pengepolitik”. Men i et par forelæsninger i økonomisk politik på bacheloruddannelsens 6. semester for talte forelæseren, en professor tilknyttet MIKE, om hvordan begreber som indkomstfordeling og økonomisk vækst kan analyseres som aggregater af mikroøkonomiske fænomener i stedet for som makroøkonomiske variable, og om hvordan man der ved typisk finder problemer ved den traditionelle analyse. Jeg var solgt på stedet.

At starte på MIKE-E programmet var noget af en omvæltning, når man kom lige fra økonomi-bacheloren. Der er et meget stor t fokus på teori i modsætning til modeller samt fokus på at teste denne teori mod data. I løbet af MIKE-E’s 2. semester får man endvidere mulighed for at stifte bekendtskab med mere formelle modeller; men de er meget forskellige fra, hvad man er vant til. De har ingen løsning, idet der ingen ligevægt findes, og de må i stedet simuleres på en computer.

En anden stor forskel er den store grad af selvstændighed, som studiet lægger op til. Hvis man virkelig vil have noget ud af studiet, skal der lægges kræfter i, men så bliver resultatet også derefter.

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Samfundsøkonomi

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen Samfundsøkonomi

  • Samfundsøkonomi
  • Matematik-Økonomi

Se også og .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Eksamen og diplom

En kandidat i Økonomi / Samfundsøkonomi (cand.oecon).

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Samfundsøkonomi - kandidat endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 9 evalueringer
Se alle evalueringer