En kørestrømstekniker arbejder med at oprette og vedligeholde det højspændingsnet, som forsyner S-tog og ellokomotiver med strøm til at køre.

Du reparerer og udskifter gamle master til køreledninger, og du er med til at opstille nye master på strækninger, der overgår til elektrisk togdrift. Når der bliver lavet anlægsarbejder på en banestrækning, skal

Læs mere om Kørestrømstekniker

Kørestrømsteknikerne udtrækker og monterer ledningerne, som skal forsyne banestrækningen med strøm. Det er også kørestrømsteknikerne, som fabrikerer bæreophæng til køreledningerne og monterer dem på masterne.

Arbejdet foregår for en stor del oppe i den højde, hvor køreledningerne befinder sig, eller højere, dvs. op til 8 meter over jorden. Man bruger typisk

Læs mere om Kørestrømstekniker

Som kørestrømstekniker bliver du ansat hos Banedanmark. Du arbejder på S-togstrækninger og på fjernstrækninger, hvor der kører elektriske tog.

For at blive ansat skal du have 9. klasse og en relevant elektronik- eller elektrofaglig erhvervsuddannelse. Du kan også blive ansat som uddannet industrioperatør eller tilsvarende med supplerende tillægskurser.

Du skal efter ansættelsen deltage i en række kurser, herunder et introduktionskursus og et sikkerhedskursus af få dages varighed. Du skal endvidere

Læs mere om Kørestrømstekniker
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
32.374 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Kørestrømstekniker

Viser: Kommunal ansat
  • 32.088 DKK
  • 32.374 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Kørestrømstekniker