Flyveledere overvåger og dirigerer lufttrafikken. Der findes både civile og militære flyveledere.

Den civile flyveleder arbejder især med fragt- og passagerfly, der følger fastlagte ruter og procedurer samt mindre fly. Militær lufttrafik består især af kampfly, transportfly og helikoptere.

Trafikken styres og overvåges bl.a. ved hjælp af radar og de

Læs mere om Flyveleder

Flyveledere skal hurtigt kunne danne sig et overblik over trafiksituationen i luften og i løbet af kort tid træffe beslutninger om en sikker og hurtig afvikling af trafikken.

Oplysningerne, som flyvelederne har til deres rådighed, får de fra flyveplaner, fra radarskærme, hvor de kan følge flyenes position, fart og højde, fra interne tv'er, gennem

Læs mere om Flyveleder

Civile flyveledere er ansat i Flyvesikringstjenesten (Naviair) og gør tjeneste ved flyvekontrolenheder i Billund, København, Roskilde, Rønne, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Militære flyveledere er ansat ved forsvaret og gør tjeneste ved de militære lufthavne i Karup, Skrydstrup samt i København.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
51.233 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Flyveleder

Viser: Privat
  • 61.020 DKK
  • 41.446 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Flyveleder