Arkivarer systematiserer og bevarer historisk kildemateriale.

Det kan fx være kirkebøger, papirdokumenter, fotos og lydbånd. Som arkivar hjælper du forskere og studerende med at finde materialer om bestemte emner, og du skriver fortegnelser over arkivernes indhold.

Du står for systematisering af indkomment materiale og hjælper fx historikere, der skriver

Læs mere om Arkivar

I arkivernes samlinger findes mange dokumenter, som oplyser om det offentliges administration af den private borger. Dokumenterne kaldes arkivalier, og de kan være flere hundrede år gamle. Men arkiverne modtager også dagligt nyere materiale. Det er fx kirkebøger, opgørelser over folketællinger, dokumenter fra offentlige myndigheder og private virksomheder,

Læs mere om Arkivar

Arkivarer arbejder i alle former for offentlige og private arkiver. De fleste akademisk uddannede arkivarer arbejder i Statens Arkiver, i lokalhistoriske arkiver, i kommunernes arkiver samt i en række specialarkiver.

Statens Arkiver består af et hovedarkiv og 3 landsarkiver samt af Erhvervsarkivet, Dansk Data Arkiv og Filmingscentret.

Hovedarkivet kaldes

Læs mere om Arkivar
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
33.415 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Arkivar

Viser: Privat
  • 33.415 DKK
  • 32.177 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Arkivar