Betingelser for udlandsstipendium til en hel uddannelse


Betingelser for at modtage udlandsstipendium

udlandsstipendium SU i udlandet

For at kunne få udlandsstipendier til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du opfylde en række betingelser.

For at få et udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau skal:

  • du have ret til SU. Det vil sige, at du skal opfylde de generelle betingelser for at få SU. Også selv om du ikke ønsker at modtage SU.
  • du have tilstrækkeligt med SU-klip tilbage. Du skal som minimum have fem SU-klip og/eller slutlånsrater tilbage til uddannelse i udlandet for hvert halve år din uddannelse varer. Hvis du for eksempel søger om udlandsstipendium i de maksimale to år, skal du være berettiget til mindst 20 SU-klip og/eller slutlånsrater, når du starter på uddannelsen. Har du ikke dette antal SU-klip og/eller slutlånsrater, er du ikke berettiget til udlandsstipendium.
  • din uddannelse godkendes. Den uddannelse, du vil læse i udlandet, skal 1) være godkendt til SU og 2) være på listen over godkendte uddannelser.
  • du være optaget på en udenlandske betalingsuddannelse. Du skal selv søge om optagelse.
  • du betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted.
  • du dokumentere studiefremdrift. Hvis din uddannelse varer i mere end et år, skal du dokumentere studiefremdrift det første studieår. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium til dit andet studieår. At dokumentere studiefremdrift betyder, at du skal fremskaffe dokumentation for, at du har fulgt og bestået de planlagte kurser og eksamener.
    Dokumentationen skal du selv indhente på det udenlandske uddannelsessted på et "fremdriftsskema", som du kan hente på SU-styrelsens hjemmeside. Du skal sende skemaet til det danske uddannelsessted, der fungerer som vejledningsinstitution for dig. Hvis ikke du dokumenterer studiefremdrift, skal du betale et eventuelt udbetalt udlandsstipendium til andet studieår tilbage. Tager det udenlandske uddannelsessted betaling for dokumentationen, skal du selv betale for denne.

f

Kilde: SU-styrelsens hjemmeside.

Senest opdateret: 05 feb 2016

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide