Find dit speciale på landbrugsuddannelsen

Vil du gerne gøre naturen til dit kontor?

 Så skal du helt sikkert tage en landbrugsuddannelse, idet du har mulighed for at specialisere dig inden for enten dyr, planter eller maskinføring. Som landbrugsuddannet kan du enten arbejde på en gård eller eje dit eget sted.
Viser 1-2 af 2
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2

Grib mulighederne inden for landbruget

Med en landbrugsuddannelse har du et væld af muligheder. Du kan vælge at specialisere dig inden for dyr, afgrøder eller maskiner. Som studerende på landbrugsuddannelsen vil du blive introduceret til livet på en gård og få den nødvendige, grundlæggende viden omkring husdyr og jorddyrkning. 

Du undervises også i økonomi og regnskab, teknikfag og sprøjteteknik, ligesom matematik, arbejdsmiljø, byggeri og samfund også er en del af pensum. 

Landbrugsuddannelse

Uddannelsens varighed og opbygning

Landbrugsuddannelsen er normeret til at vare mellem 2 år og 4 måneder og 4 år og 5 måneder, alt afhængigt af, hvilket speciale du vælger at kaste dig over. Uddannelsen inden for jordbrug er en erhvervsuddannelse (EUD) og dermed bygget op omkring et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter følger et hovedforløb, hvori der veksles mellem skoleforløb og praktikperioder. I hovedforløbet vælger du et speciale og herunder kan du netop se, hvilke specialer, der udbydes på uddannelsen: 

 • Landbrugsassistent: Med dette speciale bliver du i stand til at varetage de mest almindeligt foremkommende opgaver inden for landbruget. Du lærer således både at planlægge og udføre opgaverne. Dette speciale varer 2 år og 4 måneder. 

 • Landmand med speciale i husdyr: Med denne uddannelsesretning specialiserer du dig i dyrebesætninger. Du lærer helt overordnet omkring dyrevelfærd og omgang med dyr. Herunder får du viden om planlægning af avl, tage professionel stilling til foderkvaliteter og transport af dyr. Dette speciale varer 4 år og 3 måneder.

 • Landmand med speciale i planter: Med dette speciale bliver du i stand til at varetage og planlægge såning, gødning og sprøjtning. Du lærer endvidere, hvordan landbrugsmaskinerne bedst vedligeholdes samt, hvordan naturen og vildt bedst plejes og passes. Dette speciale varer 4 år og 3 måneder

 • Jordbrugsmakinfører: Med specialet her bliver du i stand til at varetage arbejdet med de forskellige landbrugsmaskiner. Du vil blive oplært i at bruge både værkstedsmaskiner og håndværktøj, når der skal vedligeholdes og udføres mindre operationer. Dette speciale varer 4 år og 3 måneder. 

Bliv landbrugspecialist med en erhvervsuddannelse

Da landbrugsuddannelsen er en erhvervsuddannelse foregår undervisningen på erhvervsskoler. Du kan tage grundforløbets 1. del på hvilken som helst skole, mens du skal være opmærksom på, at ikke alle skoler ikke udbyder 2. del af din ønskede uddannelses grundforløb. Du kan dermed fordel vælge, den skole, der leder dig frem til din ønskede uddannelse fra starten. Her må du selv tjekke med diverse skoler. 

Landbrugspraktik og praktikplads

I landbrugsuddannelsens praktikperioder undervises du i dens tilhørende arbejdsopgaver på en rigtig arbejdsplads. Det er ikke muligt at komme i skolepraktik på denne erhvervsuddannelse. 

Det betyder, at du selv er ansvarlig for, at finde et en virksomhed, hvor du kan komme i praktik og få underskrevet en skriftelig uddannelsesaftale. Kan du ikke finde en virksomhed, er du garanteret plads på en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. 

Landbrugsuddannelsens adgangskrav og deltagerforudsætninger

Det er en nødvendighed, at du har opfyldt din undervisningspligt før, at du kan begynde på en erhvervsuddannelse. Derudover skal du have opnået en gennemsnitskarakter på minimum 2,0 i både dansk og matematik til din afgangsprøve i 9. eller. 10. klasse. Du skal samtidig være erklæret uddannelsesparat og kunne fremvise en underskrevet en skriftlig undervisningsaftale. 

For at kunne begynde på hovedforløbet på uddannelsen skal du have gennemført og bestået disse fag:

 • Biologi på F-niveau
 • Naturfag på F-niveau

I grundforløbet har du mulighed for at tage følgende certifikater: 

 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Færdselsrelateret førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
 • Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
 • Arbejde med medicin og lægemidler til produktionsdyr. 

Endvidere er det, på denne uddannelse, vigtigt, at du: 

 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på, at opgaverne er sæsonbestemte og derfor varierer
 • Har fokus på din egen og andres sikkerhed
 • Interesserer dig for miljøet
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt og sammen med  andre
 • Er instillet på at bruge it-teknologi

Vælger du enten speciale i jordbrugsmaskinfører eller planter, skal du ligeledes være interesseret i teknik og maskiner. Vælger du at tage specialet i husdyr, skal du være forsigtig i dit arbejde med dyrerne og være opmærksom på både skiftende arbejdstider og weekendvagter. 

Landbrugsuddannelse med EUX

Du kan vælge at læse din erhvervsuddannelse inden for landbrug i kombination med en EUX, hvilket giver dig generel studiekompetence. På den led sidestilles du med dem, der har en gymnasial uddannelse, hvilket betyder, at du kan videreuddanne dig på samme vilkår som dem. 

Muligheden for EUX findes på en række skoler landet over. 

Økonomi under landbrugsuddannelsen

Du er berettiget til elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Dette gælder kun, såfremt du ikke begynder hovedforløbet med et skoleophold uden en uddannelsesaftale. I sådan et tilfælde vil du kunne søge om SU, hvis du er over 18 år. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9