Viser 1-20 af 66
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 66
1
2
3
4

Tag en HHX og bliv godt klædt på til en videregående uddannelse og et job i Danmark eller internationalt.

HHX


Hvilken uddannelse er HHX?

HHX står for merkantil studentereksamen, og er en 3-årig ungdomsuddannelse, der giver dig et dybdegående kendskab til de mange muligheder inden for erhvervslivet. Det er en uddannelse, du kan tage efter, du har færdiggjort folkeskolen og som et bindeled til at kunne søge videre på universitetet efterfølgende.


Hvorfor vælge HHX?

En merkantil studentereksamen passer til dig, som allerede nu ved, at du ønsker en karriere inden for erhvervslivet. Du vil igennem uddannelsen tilegne dig en masse redskaber, som er yderst brugbare ude i erhvervslivet. Du vil også udvikle dig personligt og socialt under uddannelsen, og du vil opleve at have en spændende hverdag med dine studiekammerater. 

HHX Undervisning

På HHX vil du modtage undervisning i erhvervsrettede fag såsom virksomhedsøkonomi, erhvervsjura, afsætning og sprog. De erhvervsrettede fag vil være meget praksisnære, hvilket vil byde på cases fra det virkelige erhvervsliv. Denne kobling af teori og praksis gør HHX til en mere virkelighedsnær uddannelse, hvor du bliver trænet i at løse aktuelle opgaver. Du vil også igennem uddannelsen have obligatoriske fag såsom dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Igennem dine 3 år på HHX vil du lære at fordybe dig i fagene, hvor du vil tilegne dig en stor mængde ny viden, og derefter lære at forholde dig kritisk over for den.

Hovedsageligt vil undervisningen foregå som klasseundervisning. Herunder vil der dog også være projektarbejde og opgaver, der skal løses i grupper. Du vil derfor udvikle gode samarbejdsevner, da I arbejder selvstændigt med de større opgaver.

HHX Eksamen

Du vil igennem dine 3 år på HHX både have skriftlige samt mundtlige eksamener. Du har minimum 10 afsluttende eksamener, hvor dine karakterer vil tælle på dit endelige karakterbevis.
Skriftlig dansk er for eksempel en af de obligatoriske eksamener, mens andre eksamener vil blive udtrukket.
I 3.g skal du udarbejde et større studieområdeprojekt (SRP), hvor du skal kombinere din viden fra to forskellige fag og udarbejde et spændende projekt, med et emne efter eget valg. Dette er en eksamen, der tæller dobbelt.

HHX gennemsnit

Dit endelige HHX gennemsnit kan du udregne ud fra dit afgangsbevis, hvor alle dine karakterer fremgår. Disse karakterer kan ikke ændres, hvorfor du heller ikke kan ændre dit samlede gennemsnit.

Når du har 5 A-fag i løbet af din uddannelse, kan du til slut gange dit gennemsnit med 1,03. Har du 6 A-fag igennem de 3 år, kan du gange med 1,06.

Du kan også gange dit gennemsnit med 1,08, hvis du starter på en videregående uddannelse inden for 2 år efter din færdiggørelse af HHX.

Adgangskrav og tilmelding til HHX

Optagelsen til en HHX forløber således at du skal:

  • Være vurderet uddannelsesparat 
  • Være bestået folkeskolens afgangseksamen med minimum 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne.
  • Opnå et gennemsnit på minimum 5,0 af prøvekaraktererne i dansk, engelsk, matematik og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Have modtaget prøveforbedrende undervisning i enten tysk eller fransk fra 5 – 9 klasse.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men ved du bare vil ind på en 3-årig HHX uddannelse, skal du igennem en faglig optagelsesprøve og en samtale med studievejlederen.

Du ansøger på www.optagelse.dk, hvor din frist er senest d. 1 marts.

Hvad kan jeg blive med en HHX?

Din HHX uddannelse giver dig muligheden for at søge direkte ind på op til 240 videregående uddannelser på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier afhængig af dine valgte valgfag og fagniveauer. Det gør, at du for eksempel kan fortsætte på universitetet og få en bachelor i statskundskab eller marketing. Med en HHX kan du også læse til journalist, sygeplejeske eller politimand.  Du har med andre ord et bredt spektrum af uddannelser, du kan søge ind på.

Hvis din drømmeuddannelse er inden for den naturvidenskabelige genre, kan der være nogle naturvidenskabelige fag, som er nødvendige for at kunne blive optaget på en videregående uddannelse. HHX udbyder ikke fag som fysik, kemi mm. Derfor vil du være nødsaget til at læse disse fag op eller overveje en STX uddannelse i stedet.

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12