Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2
Annoncer

Populære steder

Reportage

Tag et buskørekort og bliv buschauffør på 30 dage

Har du lyst til at arbejde med transport, herunder teknik og maskiner? Er du serviceminded og er god til at tale med mange forskellige mennesker? Og er du indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde? Så er arbejdet som buschauffør måske det helt rigtige for dig. 

I arbejdet som buschauffør har du flere ansvarsområder. Du skal nemlig både sørge for at betjene kunder, hermed passagererne, på den rigtige måde ved bl.a. at stå til rådighed med information til passagererne. Hermed har du både ansvaret for ruten og gennemførelsen af denne, men også passagerernes sikkerhed og at sørge for ro og orden i bussen. Derudover skal du, som kørselsdisponent, kunne sætte dig ind i love og regler indenfor området. Som buschauffør kan du både arbejde i bus- og rutebilselskaber inden for bybustrafik, rutebiltrafik og handikapkørsel. 

Om uddannelsen

Uddannelsen til buschauffør giver dig en grundlæggende viden om at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de typer af kørekort, som er nødvendige og lovpligtige, og får desuden viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer. Uddannelsen til buschauffør varer 30 undervisningsdage på dagshold og ca. 40 undervisningsdage, når du tager det som aftenundervisning da der undervises færre timer pr. gang her. Under uddannelsen lærer du altså:

 • Du lærer at udstede billetter til passagerer og at billettere
 • Du bliver både oplært i rejsekortet og rejsekortmaskinen
 • Du lærer område og zonesystemer
 • Du lærer om køreuddannelse, herunder køreteknik,
 • Du modtager relevant sprogundervisning
 • Du får redskaber til at hjælpe bevægelseshæmmede
 • Du undervises i konflikthåndtering

Som buschauffør arbejder du altså relativt selvstændigt, men under ansvar. Denne struktur skaber fleksibilitet og frihed i det daglige arbejde. 

Ansøgning og adgangskrav

 • For at få kørekort som buschauffør til kollektiv trafik, skal du være fyldt 18 år (dette gælder alene national kørsel)
 • Beherske det danske sprog svarende til niveau "Prøve i Dansk 2"
 • Være i besiddelse af kørekort til almindelig bil, kategori B
 • Få en godkendt lægeerklæring, som kan godkendes på borgerservice til bus kørekort D

OBS: Har du tidligere været straffet, kan dette være en hindring. Borgerservice medtager individuelt strafretslige forhold i deres sagsbehandling ved kørekortansøgninger.

Prisen for uddannelsen er forskellige alt efter om du har en videregående uddannelse eller ikke. 

Derudover er det også vigtigt at understrege, at de enkelte krav og kvalifikationer kan variere alt efter hvor du vælger at tage buschauffør kørekortet. 

Fremtiden som uddannet buschauffør 

Som uddannet buschauffør kan du typisk finde arbejde i private og offentlige virksomheder inden for bybustrafik, rutebiltrafik og handikapkørsel. Som uddannet buschauffør er du altså optaget af at give den bedst mulige oplevelse for dine passagerer. 

Hvad angår din personlige udvikling, har du også god mulighed for at videreuddanne dig ved at supplere buschaufføruddannelsen med 5 ekstra dage og få et BAB-bevis som gør dig i stand til at køre med syge, ældre og handicappede f.eks. ved at køre flextrafik eller sygetransport. Kurset koster 630 kr. 

Til sidst er det en karrierevej med stabile jobmuligheder da transportbranchen, særligt for buschauffører og lignende, oftest søger nye, kompetente kollegaer.