Anette Pedersen, læser til socialrådgiver

socialrådgiver

Hvorfor valgte du denne uddannelse?

Jeg valgte denne uddannelse, da det er et arbejde, jeg kan se mig selv i i fremtiden. Derudover er uddannelsen bygget op om fire fag (psykologi, samfundsfag, jura og socialt arbejde), som jeg har stor interesse for. Jeg har også mulighed for at bruge min bachelor til at læse videre og tage en kandidat inden for flere forskellige områder. Der er også mange jobmuligheder inden for mange forskellige områder.

Hvilke kompetencer har du fået med dig?

Jeg føler, jeg har fået en stor kompetence inden for det juridiske område, og jeg har lært at anvende den juridiske metode til at hjælpe en borger med at løse dennes sociale problemer.

Jeg har fået mange kompetencer inden for det sociale område, og jeg har lært at bruge teoretiske modeller på den rette målgruppe, samt hvordan man ved hjælp af forskellige redskaber kan afhjælpe et socialt problem.

Hvad synes du om miljøet på campus?

UCL har et rummeligt og læringsrigt miljø, hvor der er plads til læring på alle niveauer. Man føler sig altid velkommen og bliver taget godt imod.

Hvad synes du om underviserne?

UCL har mange engagerede undervisere, der alle har relevant erhvervserfaring. Denne erfaring nyder man godt af som studerende, da underviserne kan komme med virkelighedsnære eksempler.

Hvad vil du gerne, når du er færdig med uddannelsen?

Jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil bruge min uddannelse til. Jeg overvejer at tage en kandidat i pædagogik og ledelse eller socialt arbejde. Jeg overvejer også at arbejde inden for beskæftigelsesområdet.

Hvem vil du anbefale denne uddannelse til?

Jeg vil anbefale uddannelsen til dem, der har interesse for de fag, vi arbejder med, og som har lyst og vilje til at hjælpe mennesker i en udsat situation.
Læs mere om Socialrådgiver