Mina Karim

”På uddannelsen arbejder vi med mange facetter af pædagogfaget som fx lovgivningen, normeringer og det direkte samfundsrelaterede. Pædagoger medvirker jo til at skabe sunde, stærke og robuste mennesker, og den dimension er hele tiden med i studiet. Dertil kommer, at mine lærere på Absalon er meget kvalificerede og skaber et frugtbart studiemiljø. Lærerne skubber til os, samtidig med at de er både omsorgsfulde og behjælpelige”
Læs mere om Pædagoguddannelsen