"Jeg har valgt uddannelsen fordi at jeg gerne vil hjælpe andre mennesker"

Socialrådgiver UCC 2

Simone, 23 år

Hvilken uddannelse går du på og hvorfor?

Socialrådgiveruddannelsen. Jeg har valgt den fordi at jeg gerne vil hjælpe andre mennesker. Jeg tænkte også på at blive sygeplejerske, men lige den måde at hjælpe et andet menneske på, vil jeg have svært ved.

Hvad er godt eller spændende ved netop den uddannelse?Socialrådgiveruddannelsen fra UCC

Jeg synes det er spændende med alle de forskellige fagområder der er indenfor faget. Og det at man kan arbejde med alt fra kræftramte mennesker, til voldsramte børn og børn der bliver udsat for mobning.

Hvad skal man være specielt opmærksom på, når man starter? Er der nogle udfordringer?

For mig har det klart været en udfordring, at vi har tværfagligt arbejde, på tværs af uddannelser, men det tror jeg mere har noget med mig som person at gøre, og at jeg ikke er så vild med gruppearbejde.

Derudover er det meget selvstyret, vi har mange timer, der hedder gruppearbejde på skemaet, hvor det egentlig bare er meningen, at vi selv skal dukke op og studere i grupper.

Hvad er din drømmekarriere?

Lige nu er det at arbejde med hjemløse på gaden eller være socialrådgiver på et hospital.

Var det lige til at komme ind på uddannelsen, eller skulle du tage nogle supplerende kurser/ fag?

Nej det var ikke nødvendigt at supplere, men mit karaktersnit var en udfordring, i den forstand at jeg ikke kunne komme ind på pædagoguddannelsen i Frederiksberg og at jeg derfor var nødt til at søge uddannelsen her i Hillerød, selvom jeg bor i København.Læs mere om Københavns Professionshøjskole