Michael, læser humanistisk informatik på Aalborg Universitet

"Højt højt niveau, meget universitetsliv, godt miljø for udlandsstuderende."
Læs mere om Humaniora i udlandet med EDU