Anders, læser Jordbrugsøkonomi på KU

"Studieopholdet har givet mig erfaring i at begå mig i andre kulturer og miljøer. Desuden er min horisont blevet udvidet ved at læse fag, jeg ikke havde adgang til derhjemme." 
Læs mere om Landbrug og Veterinær i udlandet med EDU