Vis studentum.dk som: Mobile

Miljøteknolog

Cphbusiness
2 år
SU-godkendt
Heltid
Erhvervsakademiuddannelse
Hillerød
September og Februar

Om uddannelsen

Miljøteknolog - bidrag til en bæredygtig fremtid

Vil du gerne bidrag til et bedre miljø og spille en fremtrædende rolle i udviklingen af bæredygtighed? Vil du gerne have en uddannelse med mange internationale muligheder under studiet og bagefter? Så er uddannelsen til miljøteknolog noget for dig.

Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i virkeligheden
 • Projektarbejde med danske og internationale virksomheder
 • Praktik er en fast del af uddannelsen - tag praktikken i en lokal virksomhed eller i udlandet fx Filippinerne eller Holland.

Studiemiljø og undervisningsform: 

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø. Undervisningen foregår i hold på ca. 25-30 studerende tilknyttet et lærerteam.

Undervisningsformen er temaorienteret, og undervisnings- og arbejdsformerne er afvekslende. Der er tæt kontakt mellem undervisere og studerende.

For nylig har flere studerende fx været i Holland og Belgien for at deltage i projektarbejde inden for luft- og støjmålinger.

Som studerende har man mulighed for at være en del af vores Grønt Råd. Grønt Råd er et nyt initiativ, der bringer de studerende helt tæt på arbejdet omkring vores miljøledelsessystem og planlægning af spændende og sociale miljøevents og aktiviteter for skolens studerende.

Som miljøteknolog får du en uddannelse med jobmuligheder i en bred vifte af virksomheder, hvor du vil spille en rolle i virksomhedens miljøarbejde og klimaaftryk.Du vil fx kunne arbejde med:

 • Miljøundersøgelser inden for fx jord, luft og vand
 • Bæredygtighed i virksomheder
 • Kortlægning af virksomheders miljøbelastning
 • Kemikaliehåndtering og farlige kemikalier
 • Miljøtilsyn af virksomheder
 • Mindre affald og mere genanvendelse
 • Grønne produkter
 • Rådgivning inden for spildevand og affald

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav til Miljøteknolog uddannelsen:

Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Gymnasial uddannelse:

Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

 • Almen studentereksamen (STX)
 • HF-eksamen (HF)
 • Merkantil studentereksamen (HHX)
 • Teknisk studentereksamen (HTX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
 • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og kemi C eller bioteknologi A.

Erhvervsuddannelse:

Du kan søge optagelse med en fuldført erhvervsuddannelse med ordinær varighed på mindst 3 år.

Specifikke adgangskrav: Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C.

Studiets opbygning

Miljøteknolog uddannelsens opbygning:

Miljøteknologuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

Skoledelens tre semestre er opdelt i temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner. Et tema er typisk af 4-6 ugers varighed og giver en forståelse for de erhvervskompetencer, der er nødvendige inden for et givent område.

På 1. studieår lærer du bl.a. om naturen og miljøeffekterne, forurening og rensning, affalds- og kemikaliehåndtering, klima og energi, virksomhedsforståelse, prøvetagning, GIS samt grundlæggende miljølovgivning. Derudover er der en længerevarende projektperiode, hvor du får mulighed får at afprøve dine erhvervskompetencer på en konkret virksomhedsopgave.

På 2. studieår fortsætter du med at lære om forurening og rensning samt miljøregulering, BAT/BREF og ledelsessystemer. På 2. studieår vælger du også et fokusområde, som toner din uddannelse mod det område du interesserer dig mest for. I fokusområdet går du teoretisk og praktisk i dybden med et område i samarbejde med en virksomhed.

På uddannelsens 4. semester ligger et praktik og projektforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet

Eksamen og diplom

Læringsmål og afslutningsprojektet:

Obligatoriske læringsaktiviteter:

På uddannelsen er der obligatoriske cases, virksomhedsbesøg, opgaver mv. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

Det er en forsætning for at blive indstillet til eksamen, at man har opfyldt de obligatoriske læringsaktiviteter.

Eksamener

Uddannelsen har fire eksamener under skoledelen samt en praktikprøve og en prøve i det afsluttende projekt.

Praktikprøven

En skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Afslutningsprojektet:

Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

Evalueringen er en helhedsvurdering af rapporten og den mundtlige del af eksaminationen.

Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Kontaktinfo

Cphbusiness

Landemærket 11
1119 København K

 Vis telefonnummer
www.cphbusiness.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Miljøteknolog endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer
Åbent hus
november 2021
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12