En skovfoged er daglig leder af et offentligt eller privat skovbrug.

I skovbruget laver du bl.a. planer for produktionen af træ i skoven og træffer aftaler med savværker og planteskoler.

Du kan også blive ansat inden for fx træindustri eller i en kommune.

En skovfogeds eller skovteknikers traditionelle arbejdsplads er private eller statslige skove og skovbrug. I større skovdistrikter kan der være ansat flere skovfogeder, som arbejder under ledelse af en skovrider.

Du tilrettelægger arbejdet, fører tilsyn og ansætter den nødvendige arbejdskraft.

Du har således ansvaret for tilplantning og pleje af skoven. Du

Læs mere om Skovfoged

Skovfogeder arbejder i privat og statsligt skovbrug. Desuden i kommunale forvaltninger samt i anlægsgartnervirksomheder. Nogle få er ansat i træindustrien.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Skovfoged