Som naturvejleder skal du på en pædagogisk måde videregive din viden om naturen til andre mennesker.

Du er derfor først og fremmest formidler. Oftest foregår din formidling på ture i skoven, på heden eller ved havet. Du skal have pædagogiske kompentencer, kunne lide at kommunikere med børn og voksne og samtidig være initiativrig og kreativ på turene.

En bred

Læs mere om Naturvejleder

Som naturvejleder formidler du naturen på fx ture i skoven, i klitlandskaber og på heder eller ture til strandenge, søer og andre naturlokaliteter, hvor naturvejlederen kan fortælle om landskabernes oprindelse og om plantevækst og dyreliv.

Du færdes i landskabet med mennesker, der har vidt forskellig baggrund og viden. Din pædagogiske opgave er at give dem

Læs mere om Naturvejleder

Det er blandt andet Skov- og Naturstyrelsen, der beskæftiger naturvejledere.

Det kan også være kommuner, museer og interesseorganisationer som fx Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund eller Dansk Skovbrug.

Enkelte tilbyder sig som private naturvejledere, der sælger forskellige former for ydelser, udflugter,

Læs mere om Naturvejleder
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
36.916 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Naturvejleder

Viser: Privat
  • 36.916 DKK
  • 36.405 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Naturvejleder